PRECIZĂRI PRIVIND CELE DOUĂ ANUNȚURI DE CONVOCARE A COMPOSESORILOR

Dupa cum puteți observa  pe site-ul www.poiana-sarata.ro, in ziua de 11.07 2020, sunt convocate 2 adunări ale celor care dețin teren in composesorat, astfel:

  • ședința de la ora 10.00 are scopul de a alege organele de conducere, administrare și control ale COMPOSESORATULUI REÎNFIINȚAT DE COMITETUL AD-HOC ca urmare a situației apărute;
  • ședința de la ora 11.00 (a Asociației Composesoratul Poiana Sărată) are scopul de a stabili niște măsuri foarte importante, determinate de decizia Curții de Apel Bacău de dizolvare a acesteia.

Va rugăm să participați ,în număr cât mai mare, pentru a afla din sursă oficială situația actuală  și pentru ca ambele ședințe să fie statutare, fără a fi nevoie de o nouă convocare, iar dacă nu puteți, împuterniciți pe cei care pot participa, dându-le ÎMPUTERNICIRI SEPARATE PENTRU CELE DOUĂ ȘEDINȚE!

De asemenea, vă rugăm să fiți prezenți la locul desfășurării ședinței CEL TÂRZIU LA ORA 9.30, pentru a ne putea încadra în timp cu formalitățile de prezență.

Vă mulțumim!