Atenție la împuternicirile pentru Adunarea Generală a CPS!

Va rog sa fiti atenti la convocatorul sedintei. Imputernicirile se trimit CELOR IMPUTERNICITI, care au obligatia sa le listeze si sa le prezinte comisiei de licitatie. Nu se mai trimit pe e-mailul composesoratului. Au fost CNP-uri gresite in anii precedenti si vinovati au fost cei din comisie, pentru ca nu le-au verificat in prealabil. Sa le verifice cel care imputerniceste si cel imputernicit, nu este greu. De aceea am recomandat si copie a CI a celui care imputerniceste, pentru ca cel imputernicit nu poate verifica CNP-ul acestuia, vine la sedinta si nu se gaseste acel CNP, imputernicirea este nula, cine e vinovat? Verificati CNP-urile, printați împuternicirile și prezentați-le comisiei de prezență!

Model împuternicire pentru adunarea generală a membrilor composesori

Puteți descărca modelul de împuternicire de la acest link:

https://www.poiana-sarata.ro/wp-content/uploads/IMPUTERNICIRE-pt.-Adunare-generala-1.docx

ÎMPUTERNICIRE

            Subsemnatul (a)………………………………………………., membru(ă) al(a) Composesoratului Poiana Sărată , domiciliat(ă) în localitatea…………………………………… Str……………………………………, Nr………, Bl…….., Sc………., Et………., Ap………  posesor al C.I.(B.I.) seria……..Nr…………………..,C.N.P……………………………………… împuternicesc prin prezenta pe…………………………………………., domiciliat în …………………………………………, Nr………, Bl…….., Sc………., Et………., Ap……… care se legitimează cu C.I.(B.I.) Seria …….Nr…………………….., C.N.P. ……………………………….., pentru a mă reprezenta la ședința Adunarii Generale a membrilor Composesoratului Poiana Sărată, din data de 27 aprilie 2024.

Numele si prenumele………………………………………………                Semnătura…………………………

Data…………………………

NOTE:

ATENȚIE LA COMPLETAREA CORECTĂ A AMBELOR CNP-URI, AL CELUI CARE ÎMPUTERNICEȘTE ȘI AL CELUI ÎMPUTERNICIT! ORICE GREȘEALĂ VA INVALIDA ÎMPUTERNICIREA!

REPREZENTANTUL VA AVEA ASUPRA SA CARTEA DE IDENTITATE ȘI RECOMANDABIL COPIE A C.I. A CELUI CARE I-A DAT ÎMPUTERNICIREA.

În atenția membrilor composesori – Proces titlu composesorat și mod convocare adunare generală

Procesul privind obținerea de către Composesorat a titlului de proprietate, a fost amânat pentru 22 noiembrie a.c., ca urmare a grevei judecătorilor.

Ședința membrilor composesori de anul acesta a fost ultima la care s-au făcut convocări și prin trimiterea de SMS-uri. Există acum grupul de whatsapp al composesoratului, deci vă rugăm să vă instalați aplicația whatsapp și să solicitați intrarea în grup. Alternativ, puteți fi anunțați prin e-mail, drept pentru care, cei care nu ați trimis adresa Dvs. de e-mail, vă rugăm să o faceți, comunicând datele de contact pe adresa composesoratulpoianasarata@yahoo.com.

În plus, toate celelalte modalități de anunțare rămân valabile, respectiv anunț pe acest sait, anunț în ziar, în biserică, prin afișare la unități comerciale, primărie…

Grup de Whatsapp pentru membrii composesori

Începând de astăzi am creat grupul de Whatsapp COMPOSESORATUL POIANA SARATA, pentru a crea o legatura mai stransa si mai rapida cu membrii composesori. Linkul acestui grup este:

https://chat.whatsapp.com/JF55LVxgp0QLntirZOFIC4

După ce veți adresa cererea de înscriere, se va face verificarea identității Dvs., apoi veți fi admis în grup. Ca urmare, vă rugăm să instalați aplicația Whatsapp și să vă înscrieți în grup.

Definitivare listă prezență și vot ședință CPS din 29 aprilie

În atenția membrilor composesori

Mulțumesc celor care au dat curs cererii de actualizare a datelor precum și celor care au trimis cereri de luare în evidență ca membrii composesori în urma actelor de moștenire legală/testamentară. Drept urmare, astăzi am definitivat lista actualizată pentru prezență și pentru votarea de la ședința de sâmbătă 29 aprilie, orice modificări/actualizări ulterioare datei de astăzi vor avea efect doar la ședința din anul următor.

Ședință Composesorat 29 aprilie 2023 orele 10.00

Model de împuternicire pentru cei care nu pot participa și doresc să împuternicească o altă persoană pentru reprezentare:

ÎMPUTERNICIRE

            Subsemnatul (a)………………………………………………., membru(ă) al(a) Composesoratului Poiana Sărată , domiciliat(ă) în localitatea…………………………………… Str……………………………………, Nr………, Bl…….., Sc………., Et………., Ap………  posesor al C.I.(B.I.) seria……..Nr…………………..,C.N.P……………………………………… împuternicesc prin prezenta pe…………………………………………., domiciliat în …………………………………………, Nr………, Bl…….., Sc………., Et………., Ap……… care se legitimează cu C.I.(B.I.) Seria …….Nr…………………….., C.N.P. ……………………………….., pentru a mă reprezenta la ședința Adunarii Generale a membrilor Composesoratului Poiana Sărată, din data de 29 aprilie 2023.

Numele si prenumele………………………………………………                Semnătura…………………………

Data…………………………

REPREZENTANTUL VA AVEA ASUPRA SA CARTEA DE IDENTITATE!

Sau puteți descărca împuternicirea în format editabil de la adresa:

https://www.poiana-sarata.ro/wp-content/uploads/IMPUTERNICIRE-pt.-Adunare-generala.doc

Apelul Prefecturii în procesul privind anularea Hotărârilor de validare – respins ca nefondat de către Tribunalul Bacău

/

Nr. unic (nr. format vechi) :         3665/270/2021

Data inregistrarii              14.04.2022

Data ultimei modificari: 20.12.2022

Sectie:  Secţia I civilă

Materie:              Civil

Obiect: anulare act

Stadiu procesual:             Apel

Părţi

Nume   Calitate parte

COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR BACĂU                Apelant Reclamant

COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR OITUZ        Intimat Pârât

COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR MĂNĂSTIREA CAŞIN   Intimat Pârât

COMPOSESORATUL POIANA SĂRATĂ     Intimat

Respinge apelul ca nefondat.
Definitivă.
Pronunţată prin punerea soluției la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 21.12.2022.