Precizări privind ședința extraordinară a membrilor CPS din 22 iunie 2024

Pentru clarificări asupra ședinței din data de 22 iunie 2024, venim cu următoarele precizări:

Conform statutului CPS, se va alege doar o singură persoană, care devine membră a Consiliului de Administrație; nu se alege Consiliul de Administrație în totalitatea sa; ceilalți 4 membri continuă să fie membri ai CA până la terminarea mandatului încredințat la alegerile din anul 2023.

După aceasta alegere, cele 5 persoane se aleg pe funcții, respectiv: din cei 5, se alege președintele; din ceilalți 4 se alege vicepreședintele ș.a.m.d., până la completarea pe funcții a CA.

Informare asupra hotărârilor luate de Adunarea Generală a membrilor composesori din 27 aprilie 2024

  1. S-a aprobat Raportul de activitate al Consiliului de Administrație de la ultima Adunare Generală (29 aprilie 2023) până în prezent;
  2. S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al CPS pe anul 2023;
  3. S-a aprobat raportul Comisiei de cenzori pentru anul fiscal 2023, descărcându-se de gestiune Consiliul de Administrație la 31 decembrie 2023;
  4. S-a aprobat proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
  5. -S-au aprobat  parchetele (partizile) și  cantitățile de masă lemnoasă care vor fi scoase la vânzare în anul 2024 ;
  6. S-a aprobat procentul alocat dividendelor din  profitul net obținut în anul 2019 și s-a luat o hotărâre asupra situației dividendelor neridicate aferente anilor 2015-2018, astfel:  dividendele aferente anului 2019 se vor acorda după 17 iunie a.c. ; dividendele vor putea fi acordate persoanelor  înscrise în Registrul Membrilor Composesori (prin validare de Comisia Județeană Bacău  sau, în cazul moștenitorilor, prin aprobarea cererii de înscriere în CPS) ; dividendele neridicate aferente  anilor 2015-2018 nu se vor mai acorda membrilor composesori și, conform statutului, ele devenind venit la bugetul composesoratului ;
  7. S-a dat citire informării privind stadiul procedurii de lichidare a Asociației “Composesoratul Poiana Sărată”: Direcția Silvică Bacău a acționat în instanță Asociația CPS pentru plata sumei aferentă pazei din perioada 01.04.-26.07.2021, termenul în respectivul dosar fiind 24.10.2024; lichidatorul ACPS face demersurile necesare pentru recuperarea sumei reprezentând compensația financiară acordată de stat în baza HG 447/2017 pentru perioada 01.01.2019-09.12.2019, Garda Financiară Suceava fiind notificată asupra obligației plății sumei respective, însă până acum nu s-a conformat obligației arătate mai sus;
  8. S-a dat citire informării privind situația proceselor civile aflate pe rolul instanțelor și a plângerilor penale împotriva composesoratului și stabilirea măsurilor care se impun; există un proces civil (dosar 2869/270/2021 -Judecătoria Onești) privind obligarea Comisiei Județene Bacău și a Comisiei Locale Oituz pentru  stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor să întocmească documentația pentru eliberarea titlului de proprietate asupra terenurilor Composesoratului Poiana Sărată (întreaga suprafață deținută de CPS înainte de naționalizare); există un proces penal deschis de Munteanu Ion care a constituit obiectul Dosarului 5026/270/2023 , având  ca obiect plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP); plângerea penală depusă în anul 2021 vizează săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, săvârşite de Comisia pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Oituz, fosta Asociaţie Composesoratul Poiana Sărată, Ocolul Silvic Oituz şi Primăria Oituz. Plângerea s-a reîntors, pentru completarea cercetării, la organul de urmărire penală.

Observații importante:

Cei care doresc, pot urmări desfășurarea proceselor pe portalul Judecătoriei Onești, folosind numerele de dosare arătate mai sus.

Până la data de începere a plății dividendelor, se va încărca pe saitul www.poiana-sarata.ro, pe pagina de facebook Made in Poiana Sarata si Composesoratul Poiana Sarata formularul de cerere de plata a dividendelor.

În vederea rezolvării eventualelor neconcordanțe în Registrul Membrilor Composesori, acesta va fi postat din timp într-o formă care să nu încalce reglementările GDPR iar eventualele neconcordanțe să fie rezolvate până la data începerii plății dividendelor.

Problemele privind neconcordanțe de nume, neidentificarea completă și corectă a membrilor composesori se vor rezolva doar de cei interesați prin solicitarea dosarului de validare de la Comisia Județeană pentru  stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău din cadrul Prefecturii Bacău, cf. art. 8 alin. 4 din statut.

Cererile de plată a dividendelor se vor putea completa doar de membrii composesori, ca urmare, în cazul în care sunt cazuri de membri composesori care au decedat, vă rugăm să faceți demersurile necesare pentru obținerea Certificatului de calitate de moștenitor/Certificatului de moștenitor (chiar dacă în acestea nu sunt cuprinse suprafețele din composesorat) și să le transmiteți pe adresa de e-mail la CPS în vederea luării în evidență.

Atenție la împuternicirile pentru Adunarea Generală a CPS!

Va rog sa fiti atenti la convocatorul sedintei. Imputernicirile se trimit CELOR IMPUTERNICITI, care au obligatia sa le listeze si sa le prezinte comisiei de licitatie. Nu se mai trimit pe e-mailul composesoratului. Au fost CNP-uri gresite in anii precedenti si vinovati au fost cei din comisie, pentru ca nu le-au verificat in prealabil. Sa le verifice cel care imputerniceste si cel imputernicit, nu este greu. De aceea am recomandat si copie a CI a celui care imputerniceste, pentru ca cel imputernicit nu poate verifica CNP-ul acestuia, vine la sedinta si nu se gaseste acel CNP, imputernicirea este nula, cine e vinovat? Verificati CNP-urile, printați împuternicirile și prezentați-le comisiei de prezență!

Model împuternicire pentru adunarea generală a membrilor composesori

Puteți descărca modelul de împuternicire de la acest link:

https://www.poiana-sarata.ro/wp-content/uploads/IMPUTERNICIRE-pt.-Adunare-generala-1.docx

ÎMPUTERNICIRE

            Subsemnatul (a)………………………………………………., membru(ă) al(a) Composesoratului Poiana Sărată , domiciliat(ă) în localitatea…………………………………… Str……………………………………, Nr………, Bl…….., Sc………., Et………., Ap………  posesor al C.I.(B.I.) seria……..Nr…………………..,C.N.P……………………………………… împuternicesc prin prezenta pe…………………………………………., domiciliat în …………………………………………, Nr………, Bl…….., Sc………., Et………., Ap……… care se legitimează cu C.I.(B.I.) Seria …….Nr…………………….., C.N.P. ……………………………….., pentru a mă reprezenta la ședința Adunarii Generale a membrilor Composesoratului Poiana Sărată, din data de 27 aprilie 2024.

Numele si prenumele………………………………………………                Semnătura…………………………

Data…………………………

NOTE:

ATENȚIE LA COMPLETAREA CORECTĂ A AMBELOR CNP-URI, AL CELUI CARE ÎMPUTERNICEȘTE ȘI AL CELUI ÎMPUTERNICIT! ORICE GREȘEALĂ VA INVALIDA ÎMPUTERNICIREA!

REPREZENTANTUL VA AVEA ASUPRA SA CARTEA DE IDENTITATE ȘI RECOMANDABIL COPIE A C.I. A CELUI CARE I-A DAT ÎMPUTERNICIREA.

În atenția membrilor composesori – Proces titlu composesorat și mod convocare adunare generală

Procesul privind obținerea de către Composesorat a titlului de proprietate, a fost amânat pentru 22 noiembrie a.c., ca urmare a grevei judecătorilor.

Ședința membrilor composesori de anul acesta a fost ultima la care s-au făcut convocări și prin trimiterea de SMS-uri. Există acum grupul de whatsapp al composesoratului, deci vă rugăm să vă instalați aplicația whatsapp și să solicitați intrarea în grup. Alternativ, puteți fi anunțați prin e-mail, drept pentru care, cei care nu ați trimis adresa Dvs. de e-mail, vă rugăm să o faceți, comunicând datele de contact pe adresa composesoratulpoianasarata@yahoo.com.

În plus, toate celelalte modalități de anunțare rămân valabile, respectiv anunț pe acest sait, anunț în ziar, în biserică, prin afișare la unități comerciale, primărie…