Arhive lunare: aprilie 2019

Intenție vânzare drepturi composesorale FINICHIU SORIN VALERIU

N ATENTIA MEMBRILOR COMPOSESORI AI ASOCIATIEI „COMPOSESORATUL POIANA SARATA”

INTENTIE DE VANZARE-CUMPARARE DREPTURI COMPOSESORALE
Domnul Finichiu Sorin Valeriu in calitate de membru composesor intentioneaza sa vanda drepturile sale  composesorale aferente suprafetei de 1,23 ha. Ofertele se depun la sediul composesoratului, personal sau prin posta cu confirmare de primire, IN PLIC INCHIS,  data limita de primire a ofertelor fiind 8 mai 2019, data la care ofertele trebiesc sa fi fost primite la composesorat.  Ofertele trimise in orice modalitate in afara celei specificate – PLIC INCHIS – nu vor fi luate in considerare. Pot oferta doar membrii composesori!