GDPR

Informare privind protectia datelor cu caracter personal

Stimați membrii composesori,

Composesoratul Poiana Sărată  prelucrează unele din urmatoarele date cu caracter personal existente în  documentele aflate în evidența composesoratului: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si nr. CI, adresa de domiciliu, adresa de posta electronica, numarul de telefon, etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul legii, prin mijloace automatizate și manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre Composesoratul Poiana Sărată  în scopul indeplinirii obligatiilor legale și statutare privind desfășurarea normală a activității composesoratului, în interesul legitim al acestuia ca persoană juridică precum și în interesul membrilor săi.

Prelucrarea datelor personale se efectuează de către Composesoratul Poiana Sărată  strict în folosul realizării scopurilor statutare,  cu respectarea cerințelor de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.

Orice persoană din cadrul composesoratului care are acces la datele cu caracter personal, nu poate să le prelucreze decât cu respectarea confidențialității datelor, asumându-și răspunderea pentru orice transfer ilegal , pentru orice pierdere, dezvăluire, acces neautorizat sau altă formă de prelucrare ilegală a acestora.

Deși orice prelucrare de date cu caracter personal poate fi efectuată numai cu acordul persoanei vizate, vă informăm că nu este necesară obținerea consimțământului dvs. în următoarele situații:

– când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea unui contract;

– când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate;

– când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a composesoratului, inclusive identificarea membrilor composesori și distribuirea de dividende;

– când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terțul căruia îi sunt dezvăluite datele (inclusive  ;

– când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terțului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate;

– când prelucrarea privește datele obținute din documente accesibile publicului, conform legii;

– când prelucrarea este facută exclusiv în scopuri statistice, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

In acest sens, in temeiul prevederilor legale, ne obligăm:

– să colectăm doar datele strict necesare identificării membrilor composesori în vederea corectei distribuiri a dividendelor, precum și a evidențelor specifice bunei desfășurări a activității;

– să prelucrăm aceste date cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale;

– să revizuim sau să completăm informațiile furnizate de dumneavoastră ori de câte ori este necesar sau ne solicitați acest lucru;

– să stocăm aceste date, cu respectarea confidențialității și securității prelucrării.

In calitate de persoana vizata aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare și acces, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și informații despre activitățile de prelucrare a acestora.

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete sau inexacte.

Dreptul la ștergerea datelor si implicit ca aceste date sa nu mai fie prelucrate, în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau prelucrate, în cazul în care v-ati retras consimțământul pentru prelucrare sau în cazul în care va opuneti prelucrării datelor cu caracter personal. În aceste ultime două cazuri, vă asumați răspunderea pentru  aducerea îm imposibilitate a composesoratului de validare a calității de membru composesor, cu toate drepturile și obligațiile aferente acestei calități.

Dreptul la restricționarea prelucrării in cazul în care contestati exactitatea datelor.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat;

Dreptul de opoziție, respectiv dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, în scop de marketing direct.

Dreptul de a depune plangere ce presupune ca în situaţia în care considerati că datele nu au fost prelucrate conform legii sa puteti depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de retragere oricand a consimțământului în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimtamantul dumneavoastra, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. În acest caz, vă asumați răspunderea pentru  aducerea îm imposibilitate a composesoratului de validare a calității de membru composesor, cu toate drepturile și obligațiile aferente acestei calități.

Refuzul dumneavoastră nejustificat față de prelucrarea datelor personale în condițiile și termenii menționați prin prezenta informare determină aducerea îm imposibilitate a composesoratului de validare a calității de membru composesor, cu toate drepturile și obligațiile aferente acestei calități.

Composesoratul Poiana Sărată  nu utilizează datele dv. personale în scop de publicitate, de promovare a produselor și serviciilor, de cercetare de piață sau de statistică, în numele operatorului sau al unui terț.

Întrebările cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi adresate Responsabilului desemnat pentru protecţia datelor prin e-mail la adresa composesoratulpoianasarata@yahoo.com

2 comentarii la „GDPR

  1. Bună ziua! Mă numesc Cârlan Adrian, sunt membru al acestui composesorat, și am câteva întrebări:
    1) Am descărcat Registrul drepturilor composesorilor și nu am reușit să-l deschid. Vă rog să-mi spuneți cu ce program pot să-l deschid.
    2) Am văzut că nu apare numele niciunui cenzor, deși ar trebui să fie minim doi. Întrebarea mea este de ce?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.