Contact composesorat

Composesoratul Poiana Sărată

Sat Poiana Sărată, Str. Principala  nr. 226

cod postal 607371

Com. Oituz, Jud. Bacău

Tel: 0740030391 Presedinte Lazarel Sinel

E-mail: composesoratulpoianasarata@yahoo.com

Website: https://www.poiana-sarata.ro

6 comentarii la „Contact composesorat

 1. Bună ziua. Mă numesc Cârlan Adrian, sunt membru composesorat, și înainte de a participa la ședința din 11 ianuarioe 2019, doresc următoarele:
  1) Rog conducerea Composesoratului să afișeze aici decizia 628/10 12.2019 a Curții de Apel Bacău, sau să fie trimisă prin email membrilor composesoratului. Consider că asta este necesară ca să aflăm amănunte în legătură cu acest proces.
  2) Rog conducerea Composesoratului să ne spună de ce nu ne-a informat până acum de acest proces.
  3) Rog conducerea Composesoratului să ne informeze în legătură cu opțiunile pe care le mai avem după această decizie a Curții de Apel Bacău.
  4) Rog membrii composesori care au amănunte în legătură cu acest proces, să mă contacteze pe tel. nr. 0731640985.

 2. Bună ziua. Mă numesc Cârlan Adrian și sunt membru al Composesoratului Poiana Sărată. În legătură cu decizia Curții de Apel Bacău de desființare a composesoratului și cu ședința din 11 ianuarie 2019, consider că este o situație foarte gravă care ne aduce grave prejudicii tuturor membrilor composesoratului. Având în vedere că până acum nici măcar nu am avut cunoștință de acest proces, deși acesta durează de mai mulți ani, rog conducerea Composesoratului ca măcar acum să ne furnizeze informațiile necesare ca să putem să stabilim cine sunt vinovați pentru situația gravă în care s-a ajuns, și ce mai putem face pentru a evita desființarea composesoratului. Pentru aceasta solicit să mi se pună la dispoziție copii de pe următoarele documente, fie prin postare pe acest site, fie prin expediere pe adresa mea de e-mail sau de facebook:
  1) Hotarârea nr. 478/2017 din 13.06.2017 a Tribunalului Bacău;
  2) Toate actele trimise de conducerea Composesoratului, pentru recursul din dosarul nr. 697/270/2015 ce s-a judecat la Curtea de Apel Bacău;

 3. Bună ziua. Mă numesc Cârlan Adrian și sunt membru al Composesoratului Poiana Sărată. Rog conducerea composesoratului să îmi permită accesul la rubrica cu adrese și nr. de telefon ale membrilor composesori, ca să pot lua legătura cu ei. Situația actuală este foarte gravă, iar conducerea composesoratului are partea ei de vină pe care trebuie să și-o asume, așa că vă recomand să nu vă agravați situația. În cazul în care îmi veți ignora în continuare cererile pe care le fac, atunci înseamnă că sunteți complici cu cei care vor dispariția composesoratului și voi acționa în consecință.
  În Legea nr.1 pe 2000, la articolul 28 aliniatul 8, si a fost introdusa prin Ordonata de urgenta 102/2001 la 29.06.2001. Iata continutul prevederii de la aliniatul 8: „In cazul dizolvarii formelor asociative, proprietatea indiviza a acestora va trece in proprietatea publica a consiliilor locale in raza carora se afla terenurile respective”.
  Cum composesoratul este o forma asociativa cu personalitate juridica, in cazul dizolvarii sale proprietarii sunt pur si simplu expropriati. Asta prevede legea!

 4. Articolul Nr. 634 din Noul Cod Civil prevede ca: “Fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-parti din dreptul d4e proprietate si poate dispune in mod liber de acesta in lipsa de stipulatie contrara’’.Intr-o atare situatie cei care eventual ar prelua prin contract administrarea pasunilor composesorale , fie pentru a le utiliza pentru pasunarea propriilor turme de animale,fie pentru a le subanchiria unor crescatori de animale,trebuie sa fie foarte atenti la prev. Art. nr. 644 alin (1),care prevede ca: ”Se poate deroga de la dispozitiile art. 635,636, 641 si art. 642 alin .(1),doar printr-un contract de administrare incheiat cu acordul TUTUROR coproprietarilor”.Alineatul (2) din acelasi Art. 644, prevede ca: “In cazul in care ORICARE dintre coproprietari denunta contractul de administrare,acesta isi inceteaza existenta,ramanand aplicabile regulile din prezenta sectiune”.
  Din cele aratate mai sus, proprietarii de turme de vite sau oi ,trebuie sa inteleaga si sa retina ca la inchirierea pasunilor composesorale,mai ales daca aceasta se face pe o perioada de timp mai mare de trei ani-(vezi Art.nr. 641. Alin (4) din noul Cod Civil, ), trebiue incheiat un contract semnat de catre toti membrii composesoratului, autentificat de un notar si notat in Cartea Funciara-(vezi prev. Art. Nr. 644 alin 3).
  Deci , odata cu intrarea in vigoare a Noului Cod Civil, care se va produce incepand cu data de 24 iulie 2010, se cam termina cu aranjamentele oculte si cu tot felul de pseudocontracte lovite de altfel de nulitate absoluta,care se incheie in sceret intre cateva persoane dintre asa-zisele comitete de conducere ale composesoratelor, -( incheiate eventual cu mijlocirea contra-comision a onor primarilor)- si proprietarii unor turme mai mari ori mai mici de animale. Adesea membrii de rand ai composesoratelor habar n-au despre sumele ori despre clauzele cu care s-au inchiriat acele pasuni. Subventia de 50 de Euro care se acorda din banii Comunitatii Europene pentru BUNA INTRETINERE a fiecarui hectar de pasune , a facut ca in conducerea foarte multor composesorate sa se infiltreze cei mai dubiosi bisnitzari din composesoratele ori din localitatzile respective.
  Dintotdeauna, “gura satului”, a pus pseudonime –(porecle)- unor asemenea personaje din fiecare comunitate. Intr-o comuna din jud Cluj, unui asemenea personaj, in jurul caruia se invarteau toate afacerile mai mult nelegale decat legale din acel sat oamenii i-au pus porecla Buricu. Unui alt personaj, mare samsar de vite si tot la fel de bisnitzar ca si cel numit Buricu, dar care se straduia din rasputeri sa-si mascheze invartelile si sa apara in fata consatenilor si-a autoritatilor ca cel mai cinstit si mai corect cetatean, consatenii i-au spus Sfantu. Cand s-a reconstituit composesoratul si-a mirosit a subventie pe suprafata calculata in Euro, cine credeti ca s-a autoerijat in marii initiarori si conducatori ai composesoratului.? Sfantu si Buricu. Un batran intelept, care fusese cateva decenii prim-coratorul bisericii din acel sat,le-a spus atunci consatenilor lui: “Cu Sfantu si Buricu-n fruntea composesoratului,veti vedea praful de pe toba, drept renta ori redeventa ,voi toti ceilalti proprietari composesori”. Si-asa se intampla de vreo patru ani incoace de cand s-a reconstituit acel composesorat.Asa ca, luati aminte stimati cititori care sunteti membri in asemenea composesorate ,pe cine va alegeti in frunte. Obligati conducerile composesoratelor sa dea dari de seama anuale cu descarcare de gesiune in adunarile generale ale tuturor membrilor din composesorat.Absolut toate statutele composesoratelor au fost trecute prin judecatorii la reanfiintare si absolut toate au inscrise in ele aceste prevederi. Trebuie doar sa insistati sa se respecte statutele si implicit Legea.
  In cazul in care, conducerile composesoratelor refuza sa se conformeze prevederilor statutare, oricare dintre composesori se poate adresa instantei de judecata,in temeiul prevederilor Art . 643 din Noul Cod Civil,care in cele trei alineate ale sale prevede urmatoarele:
  ART. 643-(1).„Fiecare coproprietar poate sta singur in justitie,indiferent de calitatea procesuala,in orice actiune privitoare la coproprietate,inclusiv in cazul actiunii in revendicare.
  (2)Hotararile judecatoresti pronuntate in folosul coproprietatii,profita tuturor coproprietarilor.Hotararile judecatoresti potrivnice unui coproprietar nu sunt opozabile celorlalti coproprietari.
  (3)Cand actiunea nu este introdusa de toti coproprietarii,paratul poate cere instantei de judecata introducerea in cauza a celorlalti coproprietari in calitate de reclamanti,in termenul si-n conditiile prevazute in Codul de Procedura Civila pentru chemarea in judecata a altor persoane.”

 5. OUG Nr. 26 din 30 ianuarie 2000cu privire la asociaţii şi fundații

  ART. 60
  (1) În cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
  (2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociaţiei sau al fundaţiei.
  (3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin. (2), precum şi în cazul în care statutul asociaţiei sau al fundaţiei nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
  (4) În cazul în care asociaţia sau fundaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) -c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de comuna sau oraşul în a cărui rază teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local.
  (5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară

  ART. 56
  (1) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:
  a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
  b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
  c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
  d) când asociaţia a devenit insolvabilă;
  e) în cazul prevăzut la art. 14

  ART. 14
  Dacă asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu vor puteafi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respectiv

  1. Ati citat, corect, din OG-2/2000. Este bine sa ia la cunostinta, cat mai multe persoane, despre aceste prevederi legale pt. a putea sa formuleze un punct de vedere in cunostinta de cauza.
   Postarea Dvs. este binevenita.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.