Obiceiuri si traditii

 


La inceput erau oieri; se trecea cu pasaport in Moldova, eliberat pe 1 an. Acesta se obtinea in 2 saptamani. Unii si-au facut turme in Romania sau Rusia, fara a mai veni in pragul iernii in Poiana Sarata. Dupa 1860, parintii au inceput sa-si dea copiii la pravalii ca baieti de pravalie pe la diferiti comercianti din Moldova si Muntenia; aici lucrau ani de zile, unii dintre ei deschizandu-si pravalii proprii; cei mai vechi negustori poienari ajunsi in orasele vechiului regat sunt: Costache Ciurcu-manufactura la Braila, Ioan Popovici – portelanuri la Galati. Se mai gaseau pe la Bucuresti, Odobesti, Tecuci, Focsani, etc. Cei care aveau cai, primavara treceau in Romania, arau pe la mosii apoi mai carauseau pana cand se strangea graul, apoi carau porumbul si celelalte recolte. In pragul iernii se intorceau acasa cu agoniseala. Pe la 1850 incepura si lucrarile la padure, unii faceau comert clandestin de frontiera. Se ocupau cu cresterea vitelor; erau asa de multe incat de foarte multe ori nu ajungea nutretul, mai ales ca nu erau deschise atatea fanete; atuci mergeau la Lunga sau Lemnia sa cumpere nutret sau isi luau vitele si le bagau in funduri de paraie unde nu apucasera sa pasca in vara oile si cu lopetile dadeau la o parte zapada ca sa desopere iarba pentru pasunat.

Comercianti de seama pentru cereale au fost mai intai Gheorghe Negoescu zis Dutu; si mai inainte de el se facea comert cu cereale dar putin, se ducea la Tg. Secuiesc cate o caruta-doua de cereale. Aici erau 4 fabrici de spirt. Dupa 1880, Ghe. Negoescu a inchiriat cateva case in sat si aducea zilnic cateva zeci de carute, atunci cand se gaseau. Avand trecere in fata autoritatilor unguresti, carutele erau lasate sa treaca pe teritoriul Poienii si seara se intorceau dincolo de linia frontierei. Alti comercianti de seama au fost: Vasile Minisca, Gheorghe Micu.

Trecerile prin vama, daca erai cunoscut de santinela, se faceau pe o zi. Notariatul dadea pana la 15 zile.

Atât în Poiana Sărată, cât şi în alte localităţi, structura profesională a populaţiei s-a modificat în funcţie de condiţiile istorice şi sociale care au evoluat în timp.

Dacă la început locuitorii se ocupau cu păstoritul, fiind prin origine „mocani” iar în funcţie de intensitatea circulaţiei pe Valea Oituzului aveau şi ocupaţii comerciale, ulterior cea mai mare parte din tineret a fost atras de diferite profesiuni în diferite centre industriale din ţară (în special Braşov şi Oneşti). În 1973, 12 % din numărul locuitorilor erau salariaţi ai unităţilor socialiste de producţie, comerciale şi învăţământ; 13 % pensionari iar restul de 75 % erau mici producători şi copii. Din venitul general total, 57,6 % reprezintă salariile şi alocaţiile de stat pentru copii, 23 % pensii şi 19,4 % venit agricol, alte venituri.

Familii mai vechi: Ioan Crintea, Bucur Căciuloiu, Vasile Neculai, Gheorghe Pop, Onisim Irimia, Nicolae Ciurea, Gheorghe Ciurea, Gheorghe Puzdrea, Ioan Palade, Ţuţuianu, Antimir, Ion Cozanu, Dumitru Ciurea, Verzea, Bartolomeu Boholţeanu, Florea Rusu, Câmpeanu Ioan, Damian, Smădu, Ceanga, Ceanga Fricuş, Ioan Spânu, Gheorghe Renţea zis Gociman, Cosma, Gheorghe Sovejanu, Lazăr, Ion Vleja, Bunghez, Bălan Rusandu, Şandru Prejmereanu, Ioan Bulbuceanu, Pantelimon Bunghez, Grigore Nistor, T. Vleja, Gheorghe Burducea, Ionel, Ioan Bobeş, Gheorghe Ghioc, Damian Tătaru, Drăgoi, Damian Nicolae Neagu, Coman Chiţu, Alexe Naban, Gheorghe Negoescu, Ion Popovici, Pascalin Şerban, Şandru, Constantin Căşuneanu, Spiridon Olteanu, Zaharia Mumoiu, Samson, Constantin Ciurea, Ion Anghene, Munteanu,Neculai Vranceanu.

Referiri la economia zonei au fost făcute destul de sumar. In anul 1911 Ion Ursoiu publică lucrarea „Pasul Oituz” în care analizează social şi economic satele situate în valea Oituzului. referiri la izvoarele cu ape minerale se găsesc în lucrarea „Carierele şi apele minerale din România” publicată de Radu Pascu în 1927. Date despre păstoritul transhumant ne-au fost lăsate de Sabin Opreanu în lucrarea „Contribuţii la transhumanţa din Carpaţii orientali” apărută în anul 1931. Mai apar date geografice şi economice în lucrarea „Contribuţii economice asupra evoluţiei aşezărilor omeneşti în Depresiunea subcarpatică Oneşti” a profesorului Ion Şandru.

Îm anul 1909, pe 23 ianuarie, Gazeta Transilvaniei publică articolul „Până la 3 noaptea în vârful unui brad”: Economul Ioan Candel din Breţcu spre Poiana Sărată; „aproape de Oituz, mi-a ieşit o droaie de lupi în cale. Văzând pericolul ce mă ameninţă, m-am suit într-un brad mare, unde am stat până la ora 3 noaptea. Stând astfel, auzii ceva vorbă, mi-am venit în fire şi am început a striga după ajutor. Deodată vîziu venind două sănii, care mergeau în pădure şi alături un domn cu puşca în spate. Era tânărul student Teofil Dimian, cu servitorii părinţilor şi trei câini mari, care au dat năvală la lupi. Iar tânărul student încărcă puşca, sare din sanie jos, merge după câni şi vede lupi dând ocol, trage mai multe focuri, cu care nimereşte trei dintre lupi, apoi sumuţă cânii şi împrăştie pe ceilalţi dimpreună cu servitorii. Atunci mă dădui jos, milţămii tânărului student şi ajutai a pune lupii în sanie, iar ei merseră mai departe. Vă rog a anunţa acestea, care s-au întâmplat a cincea zi după Crăciun”. (Angustia 4 (1999) pag. 277 – Corespondenţă de la românii din secuime…).

Geografia populaţiei de pe Valea Oituzului

În anul 1857 în Poiană erau 1044 locuitori, noi născuţi 39, morţi 23 şi 50 copii şcolari. (Cf. Conscripţiei sufletelor 1857 şi al eşcolilor 1858/1859). (Ana Grama – Surse ecleziastice ortodoxe… în Angustia 3 (1998) pag. 138).

Asupra originii şi numărului populaţiei avem puţine date, neexistând lucrări care să fi analizat antropologia grupurilor de populaţie din zonă. Stabilirea populaţiei în zonă datează din a doua jumătate a sec. al XVII-lea. Cele mai vechi date statistice datează din 1850; se apreciază că numărul locuitorilor a fost într-o continuă creştere, valorile cele mai mari atingându-le între cele două războaie mondiale, în mod deosebit în satele Poiana Sărată şi Hârja:

Numărul populaţiei pe sate

Anul

Poiana Sărată

Hârja

Ferăstrău

Oituzul Ardelean

1874

853

635

1910

1731

60

1912

1280

1930

1706

1058

685

1940

1430

1225

150

1956

600

904

860

1966

692

812

1036

1138

1975

662

824

1064

655

Se constată că în perioada celui de-al doilea război mondial, în Poiana Sărată populaţia scade aproape la jumătate. Explicaţia depopulării este distrugerea aproape totală a satului în august 1944, în timpul retragerii trupelor germane şi ungare. De asemenea, din 1975 pana in 1992, populatia s-a injumatatot din nou.

Evoluţia sporului natural în toată trecătoarea

1956

1960

1966

1970

1975

Născuţi

43

51

48

67

54

Decedaţi

21

15

19

24

17

Spor natural

22

36

29

43

38

Veniţi

7

4

8

14

18

Plecaţi

25

31

24

32

11

Spor migratoriu

-18

-27

-16

-18

7

Spor total

4

9

13

25

44

Sporul natural este destul de redus, creşterea fiind lentă datorită migrării populaţiei.

Structura populaţiei pe sexe – 1975

Număr locuitori

Masculin

Feminin

Diferenţa

Oituzul Ardelean

655

320

335

15

Poiana Sărată

662

314

348

34

Hârja

824

392

432

40

Ferăstrău

1064

513

551

38

TOTAL

3205

Structura pe grupe de vârste a populaţiei

Majoritatea populaţiei e cuprinsă între 19-60 ani. În Poiana Sărată există un procent sporit al populaţiei de peste 60 de ani.

1975

Populaţia în vârstă de muncă

Femei 15-59 ani

Bărbaţi 16-64 ani

Populaţia în afara vârstei de muncă

0-15 ani

peste 59 (65) ani

Total populaţie

Din care femei

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

1886

58,8

1319

41,2

3205

100

1666

51,9

În anul 1966, populaţia din trecătoare era de 3110 locuitori, iar în 1975 de 3205 locuitori, deci a crescut cu 95 locuitori în 10 ani. Sunt 977 gospodării, deci o gospodărie la 3 locuitori. Ocupaţii de bază: cărăuşia, lucrul la pădure, păstoritul.

Structura populaţiei pe sexe şi grupe

principale de vârstă

Specificare

0-15 ani

Femei

16-59 ani

Bărbaţi

16-64 ani

Peste 60 de ani (65 ani)

Total

Din care femei

Specificare

0-15 ani

Femei 16-59 ani

Bărbaţi 16-64 ani

Peste 60 ani (65 ani)

Total

Din care femei

Nr

%

Nr

%

Nr

%

Nr

%

Nr

%

Nr

%

Total trecătoare, din care pe sate:

787

24,6

922

28,8

964

30

532

16,6

3205

100

1666

51,9

Oituz

116

233

241

65

655

335

Poiana S.

123

184

194

161

662

348

Hârja

170

226

237

191

824

432

Ferăstrău

378

279

292

115

1064

551

Structura populaţiei pe grupe de activitate

Ramura/unitate

Total

Grupa A

Activităţi de bază

Grupa B

Activităţi de deservire

Pleacă în alte localităţi

Agricultura

-sector individual

1136

1136

-zooveterinar

3

3

Industrie

-exploatare petrol

35

35

-industria chimică

116

116

-ind. lemnului

233

233

Silvicultură

-ocol silvic

30

30

-exploatări

190

190

Transporturi

40

15

25

Învăţământ

39

39

Sănătate

4

4

Comerţ

35

35

Prestări servicii

6

6

Alte activităţi

5

5

Meşteşugari particulari

14

14

TOTAL

1886

1642

103

141

Perspectiva evoluţiei populaţiei

Satele

1976

1980

1986

Oituz

670

700

750

Poiana Sărată

700

790

850

Hârja

840

920

980

Ferăstrău

1100

1180

1260

TOTAL

3330

3590

3840

Populaţia satului Poiana Sarată din 1850 până în 1992, pe religii

Anul

Total

Ortodocşi

Gr. catolici

Romano-catolici

Reformaţi

Evanghelişti

Unitarieni

Israeliţi

Alţii

Baptişti

Penticostali

Adventişti

1850

888

822

63

3

.

.

.

1857

1111

1037

73

1

.

.

.

1880

1449

1155

6

265

17

6

.

.

.

1890

1452

1132

1

292

25

2

.

.

.

1900

1579

1247

7

299

16

5

4

1

.

.

.

1910

1709

1358

1

333

11

6

.

.

.

1930

1283

1129

5

142

2

1

4

.

1941

355

11

12

269

53

10

.

.

1992

355

323

28

4

4

Populatia satului Poiana Sarata din 1850 pana in 1992, pe nationalitati

Anul

Total

Romani

Maghiari

Germani

Altii

Tigani

1850

888

777

66

45

45

1857

1111

1037

73

1

1880

1449

1130

252

12

55

1890

1452

1126

312

11

3

1900

1579

1232

333

10

4

1910

1709

1346

356

1

6

1920

1157

1080

77

1941

355

6

349

1956

600

1966

692

653

39

1992

355

354

1

În anul 1982, populaţia satului era de 620 de locuitori, din care 198 bărbaţi, 322 femei; dintre aceştia, 119 erau între 0-15 ani, 177 femei între 16-59 ani, 184 bărbaţi între 16-64 ani şi 140 persoane peste 60, respectiv 65 ani.

Evoluţia numărului de case în secolul trecut

Anul

Case

Locuinţe

1850

155

179

1857

171

210

1880

306

?

1890

380

?

1930

315

?

La recensământul din anul 1880, erau 52 de persoane cu limba maternă necunoscută şi 247 de alfabetizaţi dim 1449 de săteni.

Suprafaţa satului la recensământul din 1890 era de 9493 jugăre (1 jugăr = 0,57 ha) adică 5411 hectare.

Bibliografie:

Rotariu Traian – Studia Censualia Transsilvania. recensământul din 1857 Transilvania, Editura Staff, 1997, pag. 500

Rotariu Traian – Studia Censualia Transsilvania. recensământul din 1850 Transilvania, Editura Staff, 1996, pag. 320

Rotariu Traian – Studia Censualia Transsilvania. recensământul din 1880 Transilvania, Editura Staff, 1997, pag. 356

Rotariu Traian – Studia Censualia Transsilvania. recensământul din 1890 Transilvania, Editura Staff, 1999, pag. 610

3. Ocupaţia

Aşezarea în această zonă geografică a ţării (latitudine nordica 46° 15’, longitudine estica 26° 45’)cât şi originea etnică a locuitorilor Poienii Sărate au determinat ca ocupaţia lor specifică să fie creşterea animalelor, care la început a cunoscut oarecare înflorire, iar mai târziu, în funcţie de condiţiile istorico-sociale care au evoluat, au apărut rând pe rând ocupaţii comerciale, agricole, forestiere şi meşteşugăreşti.

Creşterea animalelor

În anul 1850 erau 88 cai şi 14 bovine.

Materialul studiat arată că primii locuitori care s-au aşezat în sat se ocupau cu păstoritul, ei fiind prin origine crescători de oi. Cele mai importante drumuri pentru transhumanţă erau: spre stepa Moldovei în jud. Dorohoi, Botoşani şi Iaşi; în Dobrogea şi bălţile Dunării şi în Crimeea. Produsele obţinute erau comercializate către populaţia locală (carnea) iar telemeaua şi pieile către negustorii greci care le transportau la Constantinopol. În preajma Primului Război Mondial, numărul de ovine atinge valori maxime, pentru ca apoi să intre în declin datorită plecării din sat a forţei de muncă tinere. În 1975, situaţia numărului de animale era: taurine 234, ovine 253, cabaline 48, caprine 214, porcine 89, păsări 1430, stupi 120.

Păstoritul, pe lângă transhumanţa specifică, se caracterizează şi printr-o pronunţată industrializare şi comercializare a produselor obţinute: caş, piei şi lână. Femeile rămâneau în cursul anului în sat şi se ocupau cu spălatul, scărmănatul şi torsul lânii. Bărbaţii cutreierau târgurile şi oraşele, ocupându-se cu vânzarea produseor obţinute; în Poiană se aflau dâste (piue) pentru îngroşatul păturilor şi al postavului de lână.

Acest sector a ocupat în trecut un rol foarte important în economia satului, favorizat de baza furajeră existentă. Din informaţii se arată că în sat existau aproape 6000 de oi până la anul 1900, număr care scade treptat ajungând în 1973 până la peste 500.

Bătrânii spun că „atâtea erau încât de multe ori nu ajungea nutreţul, mai ales că nu erau deschise atâtea fâneţe. De cele mai multe ori se duceau şi cumpărau cu căruţele nutreţ de la Lunga. Când primăverile întârziau şi nu se mai găsea nutreţ, poienarii îşi luau turmele, se băgau prin funduri de pâraie pe unde nu ajunseseră să pască în vară şi cu lopeţile dădeau zăpada la o parte ca să descopere iarbă pentru păşunat.

Acest motiv i-a determinat să-şi facă turme prin alte părţi. Transhumanţa se făcea în zona masivelor muntoase cu păşuni (Vrancea, Ghimeş) care erau închiriate pe perioada de păşunat, după care turmele coborau la vale în zonele de câmpie (Jijia, Siret, Basarabia, Crimeea, Dobrogea, bălţile Dunării) la iernat. Primul Război Mondial i-a prins pe mulţi din Poienari cu turmele în Basarabia şi Crimeea (Pavel Şerban, Ion Colţ, Dumitru Sandu, Gheorghe Crintea, Neculai Şerban, Vasile Ciuparu, Ion şi Vasile Tătaru aşezaţi cu turmele la Djankoi – vezi harta). Când a izbucnit revoluţia în Rusia, oile poienarilor au fost confiscate iar unii din ei luaţi şi duşi în direcţii necunoscute, de unde nu s-au mai întors în sat. Aceasta a fost o puternică lovitură pentru economia satului, revoluţia din Rusia şi războiul ducând la sărăcirea multor familii.

Caprinele nu au avut şi nici nu au nici astăzi o dezvoltare mare, în anul 1973 fiind 50 capete.

Cornutele mari reprezintă un al doilea sector important al creşterii animalelor, destul de dezvoltat până la cel de-al doilea război mondial.

Cabalinele erau foarte numeroase înainte de război, când una din ocupaţiile principale ale locuitorilor era cărăuşia; astăzi numărul lor este în scădere (în 1973 în jur de 60 de capete), caii fiind folosiţi la treburile gospodăreşti.

În acel timp legat de păstorit, femeile erau bune ţesătoare de zeghe, straie şi stofe fine de casă. Marea majoritate a acestora posedau toate uneltele de prelucrare a lânii în propria gospodărie. Postavul ţesut era bătut la piuă iar apoi era comercializat în diferite iarmaroace în stare brută sau sub formă de sumane, pieptare, iţari, etc.

În anul 1983, în Poiană existau: 134 bovine, 203 ovine, 42 caprine, 35 cabaline, 34 porcine, 1304 păsări, 95 iepuri, 81 familii de albine.

Astăzi, păstoritul fiind mai puţin extins, şi aceste meşteşuguri s-au restrâns.

În anul 1961 la Hârja şi Poiana Săratăs-au înfiinţat întovărăşiri zootehnice desfiinţate ulterior datorită randamentului scăzut.

Agricultura

În acelaşi timp cu creşterea animalelor, se dezvoltă destul de restrâns şi agricultura. Un rol important îl are relieful; versanţii având pantele mari sunt acoperiţi doar de păduri, păşuni şi fâneţe.

Terenurile agricole ocupă suprafeţe reduse faţă de terenurile cu păşuni, fâneţe şi păduri.

Pământul s-a păstrat prin moştenire, structura proprietăţii apărând asemănătoare celei care exista la împărţirea sa. Terenurile agricole din cuprinsul teritoriului ce-i revine satului ocupă o suprafaţă destul de restrânsă, aproximativ 30 ha şi sunt cultivate, în general, în egală măsură cu porumb, cartofi şi în cantităţi reduse cu sfeclă furajeră, dovlecei, legume şi zarzavat.

Fâneţele ocupă o suprafaţă mai mare, de ordinul a câteva sute de hectare, fiind localizate în special pe partea dreaptă a Oituzului.

În trecut un fenomen caracteristic în ocupaţia locuitorilor îl forma migraţia temporară de populaţie în perioada de vârf pentru unele produse agricole şi pastorale. Migraţiile temporare se făceau în perioada muncii la sfecla de zahăr şi cuprindeau femeile şi copiii de la 7-8 ani în sus. Direcţiile de deplasare erau marile fabrici de zahăr ale timpului, respectiv Sascut, Roman, Ripiceni, Giurgiu; acelaşi lucru se întâmpla şi în perioada muncii la vie din podgoriile Panciului şi împrejurimi.

Bărbaţii care posedau mijloace proprii de transport (căruţe) cărăuşeau până în apropiere de toamnă, când începea culesul recoltelor, pe care le cărau la hambarele moşierilor. În pragul iernii se întorceau acasă cu agoniseala.

În 1975, în Poiană existau 836 pruni, 545 meri, 152 peri, 185 nuci şi 41 alţi pomi.

Ocupaţii forestiere

Până în aprilie 1948 pădurile au fost în mare parte proprietatea composesoratelor (obşti de cetăţeni).Asupra gospodăririi acestor păduri se poate aprecia că cele situate în imediata apropiere a localităţilor au fost tratate în crâng simplu sau cu rezerve. Tăierile repetate în crâng au dus la epuizarea cioatelor, astfel încât o mare parte din aceste păduri au trebuit să fie refăcute prin plantări de molid, în special.În cuprinsul trecătorii Oituz, pădurea ocupă o suprafaţă de 22950 ha, adică 93,4 la sută din întreaga suprafaţă a zonei. Fagul este specia prepunderentă: 59 la sută. Altitudinal este cuprins între 500-1420 m. Atinge dimensiuni mari, dar regenerază greu, fapt ce face să fie înlocuit prin răşinoase. Bradul ocupă 15 la sută din proporţia speciilor. Pur sau în amestec cu fagul şi molidul formează cele mai productive arborete. Molidul ocupă 13 la sută din suprafaţă şi se găseşte în amestec cu fagul şi bradul; apare la altitudini mari: 1200-1400 m, regenerarea făcându-se cu uşurinţă.

În cuprinsul acestei masive suprafeţe de pădure, structura pe specii se prezintă astfel: foioase 75 %, răşinoase 20 %, esenţe moi 3 %, diferite specii care nu prezintă importanţă economică, fiind doar în cantităţi reduse – 2 % (stejar, ulm şi foarte rar tisa).

Exploatările forestiere au apărut după anul 1900. Statul poseda doar o singură pădure pe valea pârâului Lipcheanul, restul aparţinea sătenilor. Intensificându-se exploatările, mai târziu s-au construit şi două fabrici de cherestea în perioade de timp diferite.

O parte din localnici lucrau la exploatările forestiere atât în Poiana Sărată cât şi din Keş-Keş, Zemeş şi Scutaru. Punctele de exploatare din Poiană se găseau pe cursurile superioare ale pârâurilor Brezaia, Haloş şi Caraslău.

Produsele de exploatare ce se obţineau erau butuci de fag şi brad, lemne de foc şi mangal obţinut din diferite categorii lemnoase care nu prezintă altă importanţă economică.

Condiţiile naturale şi social-economice în care au trăit locuitorii satului au dus la formarea unor ocupaţii meşteşugăreşti în strânsă legătură cu exploatările forestiere. Astfel, locuitorii sunt cotaţi ca fiind buni meşteri în confecţionarea draniţei, bârnelor scândurilor, astăzi doar pentru nevoi locale iar în trecut şi pentru destinaţii comerciale.

Transporturi şi comerţ

Dezvoltarea transportului şi comerţului pe Valea Oituzului a fost legată de existenţa acestui pas transcarpatic. Prin acest pas trece şoseaua ce leagă Transilvania de Moldova (DN 11). Amenajarea unei adevărate şosele s-a făcut în anul 1850, pentru ca astăzi să devină una din cele mai moderne artere de circulaţie.

Un rol important pentru economia satului l-a avut şi amenajarea drumurilor forestiere şi petroliere. Pentru transportul lemnului de la punctele de exploatare la rampele de depozitare şi transport se foloseau: trenuleţul forestier, funicularele, canalele de apă sau canalele uscate, goanga (instalaţie de transport cu linii din lemn pe care alunecă sănii trase de cai).

Comerţul în dezvoltarea lui în cuprinsul satului Poiana Sărată a fost legat atât de funcţia vamală ce a îndeplinit-o cât şi de valorificarea produselor locale. Funcţia vamală a favorizat dezvoltarea comerţului, pentru că Poiana Sărată era privilegiată prin lege de a nu plăti taxe vamale.

Astfel, populaţia îşi putea valorifica nestingherită produsele prin diferite grupuri de negustori ce treceau prin vamă.

Pe timp ce trece se dezvoltă şi comerţul prin cărăuşie, produsele locale ajungând în vestitele târguri şi iarmaroace Adjud, Sascut, Focşani, Bârlad, etc. Erau valorificate atât produsele lemnoase, agricole de origine animală şi vegetală cât şi cele din industria ţărănească locală: stofe, sumane, iţari, aducându-se în schimb fructe şi cereale cât şi alte produse industriale.

Cam după 1860 părinţii au început să-şi dea copiii ca băieţi de prăvălie pe la diferiţi comercianţi din principalele târguri ale vechiului Regat. Aici slujeau ani de zile, unii din ei ajungând chiar proprietari de prăvălie. Astfel, poienarii au rămas cotaţi chiar şi astăzi a fi buni comercianţi.

Industria extractivă

Cercetări s-au făcut înainte de anul 1900 şi s-au pus în evidenţă zăcămintele de petrol şi gaze naturale. Într-o statistică din 1874 se menţionează că moşierul Negroponte avea 5 puţuri de păcură în punctul Păcuri. După 1900 s-au montat primele sonde mecanice. În 1903-1908 în zona Hârja se produceau anual 113 tone petrol; erau 7 sonde şi 2 puţuri productive. În perioada interbelică se renunţă la exploatări, fiind considerate nerentabile. După al doilea război mondial s-au făcut noi prospecţiuni. Azi se exploatează hidrocarburi din straturile vestice ale zonei marginale. În 1975 erau 19 sonde productive grupate în două parcuri de rezervoare: Ferăstrău Oituz (Oneşti) şi Brezaia – Poiana Sărată (Slănic Moldova). După 1980 se începe exploatarea în vatra satului Poiana Sărată, construindu-se ulterior parcul de rezervoare la vărsarea pârâului Cernica în Oituz. De la sondele din apropiere ţiţeiul este pompat prin conducte iar de la cele mai îndepărtate este adus cu cisterne.

Gazele naturale în unele locuri ies la suprafaţă sub forma „focurilor nestinse” (Păcuri – Hârja).

Sarea este pusă în evidenţă la contactul flişului paleogen cu unitatea neogenă – desele apariţii ale izvoarelor cu ape mineralizate, clorosodice, feruginoase, sulfuroase, sodurate şi bromurate; se aseamănă cu cele de la Slănic Moldova.

Între cele două războaie mondiale au fost amenajate la Poiană „Băile Oituz” folosindu-se apele de la izvorul Brezaia. Băile dispuneau de instalaţii de încălzire a apei, 20 cabine cu căzi şi 4 bazine pentru baie. S-au distrus în timpul ultimului război fără a se mai întreprinde ceva pentru punerea lor în funcţiune. S-a construit un bazin în prundul Oituzului, apa fiind adusă de la izvorul Brezaia.

Materialele de construcţie sunt: gresii, argile, marne, gipsuri, pietrişuri şi nisipuri din albia Oituzului.

Transporturi

Şoseaua naţională 11 Oneşti-Braşov este un drum cunoscut din antichitate. În 1850 este amenajat pentru circulaţia de mărfuri; în 1953 se execută lucrări de modernizare, când este asfaltat pasul şi o parte din trecătoare, până în amonte de Poiana Sărată.; în 1961 se încheie acţiunea de modernizare a şoselei până la Oneşti.. Este cea mai importantă arteră de circulaţie rutieră dintre Moldova şi Transilvania.

Drumuri forestiere – Sunt drumuri petroliere cu legătură spre Lepşa – Soveja, Leşunţ şi Slănic Moldova.

Transport de gaze naturale – Magistrala de est este conducta pentru transportul de gaze dinspre Transilvania.

Transport de energie electrică – Linia de înaltă tensiune de 400 KV Borzeşti – Braşov.

Linii telefonice – Linie telefonică subterană instalată în anul 2000, centrală digitală la Oneşti. Până la această dată, convorbirile se făceau prin operatoare de la oficiul PTTR din sat.

Comerţ

Oituzul este menţionat ca punct de vamă din 1884; până la această dată, nu avem decât o singură menţiune făcută în sec. al XVIII-lea (Hurmuzachi, vol. X, prefaţă, pag. 13 nota 3) în care se spune că comerţul din Moldova a unor animale cum erau caii nu se putea face, fiind oprit de turci. Cu toate acestea, ieşeau din Moldova până la 40000 oi din care o mare parte erau trecute în Ardeal prin pasul Oituz. Până în 1889, Oituzul era cel mai important pas al Moldovei către Ardeal; în perioada 1884-1899 pentru Oituz vom găsi un import de 8768366 lei şi un export de 5535666 lei. Valoarea ridicată a comerţului este menţinută de importul de lână care între 1907-1908 atinge valoarea de 96735 lei sub formă de sumane, aba, cergi păroase lucrate de femeile din Poiana Sărată şi satele de dincolo de pas. Se importau produse ale satului în valoare de 60995 lei din care animale 33950 lei. Se exportau cereale în valoare de 150400 lei, fructe 38600 lei, legume 16000 lei.

Campingul din Poiana Sărată caza în 1975 450 turişti având venituri de 650000 lei. Astăzi, este privatizat, aparţinând SC CARMUN SRL Poiana Sărată.

Până la Revoluţia din 1989, magazinul sătesc (Cooperativa) a funcţionat în casa care a aparţinul lui Ghiţă Popp (lângă casa parohială) iar restaurantul în aceeaşi clădire, magazinul fiind administrat vreme îndelungată de Dl Nicoiae Lazăr iar restaurantul de domnul Mircea Ceanga. Cei mai în vârstă îşi amintesc desigur de veverinţele care se aflau într-o cuşcă mare în restaurant şi care înveseleau locul cu săriturile lor jucăuşe.

Produse vânătoreşti şi piscicultură

Cele mai importante fonduri de vânătoare sunt Caraslău, Oituz, Cerbu, Lupchianu şi Leşunţ. Se vânează cerbi, mistreţi, urşi şi iepuri. Se apreciază că fondul de vânat este: cerbi 315, căprioare 392, urşi 53, mistreţi 129, iepuri 210, cocoşi de munte 31. Se mai întâlnesc lupi, jderi, râşi, vidre, pisici sălbatice, bursuci, etc.

Fondul de pescuit este în cea mai mare parte rezervaţie. Pentru repopularea apelor, în apropierea Oituzului Ardelean există o păstrăvărie cu 12 bazine având o suprafaţă de 2000 mp. luciu de apă; se produc anual 2,5 tone păstrăv pentru vânzare către populaţie şi 180000 puieţi care sunt deversaţi pe pâraiele Cerbul, Caraslău, Haloş şi Predicator.

Conform Anuarului „Socec”al României Mari din anul 1924-1925 (Editura „Socec et Co” SA Bucuresti, pag. 874), comuna rurală Poiana Sărată făcea parte din plasa Tg. Secuiesc , avea secretariat comunal, 1157 locuitori. Primar era Gheorghe Vleja, notar Mathe Gyorgy, învăţătoare Birţ Virginia şi Ţuluca Maria, preot paroh Ion Rafiroiu.

Cârciumari: Ardeleanu Gheorghe, Cârlan Gheorghe, Lazăr Gheorghe maria văd., Minişca vasile, Negustoru Ion, Şandru D. Gheorghe, Ţuluca Ion;

Cafenele: Negustoru Ion;

Cizmari: Ciurea Gheorghe, Imre Domokos, Pascalin Ion, Simkler Ştefan;

Croitori:Şerban Ion, Szoke Ion, Vleja Gheorghe;

Măcelari: Crintea Ion;

Mărunţişuri: Cârlan Gheorghe, Ghioc Silvestru, Şandru D. Gheorghe, Sovejan Gheorghe, Vrânceanu Gheorghe

Tâmplari: Cârlan lazăr, Drăgoi Gheorghe, Iacob Ion.

În anul 1929, conform Anuarului României pentru Comerţ, industrie, meşteşuguri şi agricultură pe anul 1929 (Editura Rudolf Mosse S.A., Bucureşti, 1929, p. 1227) la Poiană existau:

băcani (Gheorghe Bunghez, Gheorghe Ceanga, Gheorghe Sobejan, Gheorghe Vrânceanu);

băile erau în proprietatea Bisericii Ortodoxe;

exista Banca Populară Poiana Sărată;

cârciumari erau: Gheorghe Ardeleanu (străbunicul meu, avea cârciuma unde azi stă familia Lungu, a patra casă de la cîrciuma lui Ionel Ceanga, spre Biserică), Gheorghe Cârlan, Maria Lazăr, Ioan Negustoru, Gheorghe Şandru (avea cârciuma unde azi e casa lui Niţu Mumoiu, lângă Biserică), Gheorghe Sovejanu, Reveica Ţuluca, Gheorghe Vrânceanu;

croitori: Ferearu Vasile, Sarkany Coloman, Ioan Şerban;

dogari: Ştefan David, Tinna Andrei;

fierari: Dumitru Lupu, Ioan Jupu, Neculae Lupu, Sarkany Ştefan;

măcelari: Gheorghe Cârlan, Momoiu Ioan, Gheorghe Şandru;

moaşe: Elena Rusandu;

o moară a composesoratului;

rotari: Borbely Andrei;

tâmplari: Lazăr Cârlan, Nicolae Drăgoi, Ioan Drăgoi, Augustin Nemet, Ioan Spânu.

Bibliografie:

Ţuţuianu N. Gheorghe – Lucrare ştiinţifică pentru obţinerea gradului I, 1983 ŢBazinul Oituzului. Studiu de geografie umană”- Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Biologie-Geografie, Secţia Geografie

Şandru Ion – Depresiuna intercarpatică Poiana Sărată-Hârja, revista Terra nr. 2

Ursoiu I. – „Pasul Oituz” în Anuarul de geografie-antropografie, vol. III, 1912

OBICEIURI DE NUNTĂ


 

Adevăratul ceremonial de nuntă îşi are începutul din momentul când în Oficiul parohial se fac „STRIGĂRILE”, adică se anunţă public căsătoria celor doi tineri.

Acest obicei se păstrează din vechime, din vremea când Oficiul parohial era considerat şi ca Oficiu de stare civilă.

Preotul vesteşte cu bucurie evenimentul în biserică „de trei ori”, a treia oară fiind dumineca în care se săvârşeşte slujba cununiei.

Logodna nu are nimic deosebit ca obiceiuri (s-au pierdut), totul recurge la o simplă petrecere la viitoarea mireasă, unde au loc înţelegerile dintre părţi.

În perioada premergătoare nunţii se numesc vornicii, socăciţele, lăutarii …

Săptămâna premergătoare nunţii :

Toată lumea care intră în una din curţile celor ce intră direct în nuntă: naşi, mire, mireasă se adresează cu „Bună dimineaţa!” în orice moment al zilei ar fi.

Luni, marţi, miercuri: pregătirile bucătăreşti – cozonaci, colaci, etc. Sătenii pun la dispoziţie: mese, scaune, oale pentru sarmale, etc.

Joi seara: se adună la mireasă fetele „LA FLORI” şi apoi băieţii – după confecţionatul coşuleţelor şi retuşul florilor, are loc o mică petrecere şi se dansează.

Vineri: vin vornicii pentru a se consulta cu mirele în legătură cu numărul invitaţilor, cantităţile de mâncare şi băutură şi diferite probleme organizatorice.

Sâmbătă: de obicei în jurul orei 1 după amiază se adună vornicii – doi oameni vârstnici sau feciori îmbrăcaţi în costume naţionale, cu caii împodobiţi cu lăicere, şei şi ploştile pentru vin. Se aşează la masă, apoi cu ploştile pline pornesc către casa miresei, unde primesc un batic (primesc şi de la mire) de mătase, flori de nuntă în piept şi pornesc la casa naşilor (unul e vornic al mirelui, celălalt al miresei); de la naşi vornicii merg la casa preotului pentru a-l invita şi pe dânsul la nuntă, apoi se împart şi pornesc prin sat pentru a invita toţi sătenii la nuntă.

În acelaşi timp cu vornicii vin şi flăcăii satului în 2-3 căruţe pentru a pleca în munte pentru a aduce brazii; la plecare primesc un colac, o damigeană cu vin şi câte o batistă pentru fiecare cal din partea mirelui şi respectiv a miresei.

Vornicii de pe cai obişnuiesc a striga pe la fiecare poartă:

„Bună dimineaţa

Casă aleasă

Boieri dumneavoastră!

Am poruncă şi închinare

De la mirele cel mare

Să vă invit şi pe dumneavoastră

La adunarea noastră.

Se aşează masă

La şapte (se indică ora) la mireasă

Şi la nunişori acasă

Iar după cum urmează

La nouă, la cămin se dansează.

Mâine dimineaţă

Toţi tinerii se adună la mireasă

Iar pe la unu se oficiază

Cununia religioasă

Şi la cămin la masă (se indică salonul).

Cu furculiţă şi pahar

Şi o mie-două în buzunar.”

După ce se invită tot satul, vornicii se împart câte unul la mire şi mireasă, pentru că sosesc şi feciorii cu brazii. Caii se împodobesc cu batiste, cu crengi de brad şi plimbă brazii prin sat.

În tot satul se instalează o atmosferă de sărbătoare, atmosferă care clocoteşte de chiuituri, cântece, etc. Apoi se aşează brazii, câte doi, la porţi sau pe casă în X la naşi, la mireasă şi la mire. La mire feciorii servesc masa, pornesc cu lăutarii şi apoi joacă brazii.

Seara, în jurul orei 7, vornicul mirelui împreună cu tinerii merg acasă la preot pentru a cunoaşte pe tineri (când unul e străin), a stabili ora cununiei, de a-i sfătui în diverse probleme. Obiceiul vine din vechime, pe când tinerii se mărturiseau şi se împărtăşeau. Tot acum se încheie şi „protocolul bunei învoiri”, ceva asemănător cu declaraţia de căsătorie de la Oficiul de stare civilă. Se obişnuieşte a s e duce 2 kg de vin şi un cozonac.

Seara la mire se aşează o masă pentru rude şi apropiaţi; sătenii se împart la casa nunului şi la mireasă unde au loc VEDRELE.

Vornicul mirelui împreună cu nuntaşii şi o parte din lăutari pornesc către nun cu ploconul (colaci plus 2- 3 kg de zahăr) şi de aici pornesc la salonul de dans. În acelaşi timp soseşte şi celălalt vornic cu alaiul miresei. Se dansează până la ora 2 noaptea. La ora 12 noaptea are loc „cinstea mirelui” cu vin şi cozonac.

Duminică dimineaţa

La mire vin feciorii, la mireasă fetele la gătit.

Adevăratul ceremonial al zilei se declanşează la sosirea călăreţilor cu cai împodobiţi cu lăicere şi panglici tricolore şi care vor însoţi mirele la naşi, mireasă şi la biserică.

Între timp, mirele trimite un fecior cu haina la mireasă pentru a-i pune floarea de nuntă în partea dreaptă. Unul dintre călăreţi sau mai mulţi fac oraţia de nuntă la casa mirelui:

„Bună dimineaţa

Curte aleasă

Boieri dumneavoastră!

Bună dimineaţa

Domnu mire,

Cinstiţi socri mari

Bine v-am găsit sănătoşi.

Cum trăiţi?

Cum vă aflaţi?”

Vornicul mirelui – „Mila Domnului, ne aflăm bine!

Dar şi dumneavoastră sama să daţi

Pe la noi ce cătaţi?”

„Noi cum umblăm

Şi ce căutăm

Sama bine ne dăm

Frica nimănui nu purtăm

De unde venim ştim

Şi unde mergem cunoaştem.

Noi suntem soli împărăteşti

Oameni buni, dumnezeieşti,

Şi avem poruncă împărătească

Ca nimeni să nu ne oprească.

Şi dumneavoastră sunteţi rugaţi

Bine să ne ascultaţi.

Oraţia are la bază un basm popular cunoscut în majoritatea zonelor folclorice ale ţării; e vorba de fiul de împărat care îşi adună oastea şi pleacă la vânătoare; e o parte comună cu multe alte diferite zone folclorice.

Al nostru fiu de împărat

Venindu-i vremea de-nsurat

Pe obraz el s-a spălat

La icoane s-a-nchinat

Şi la Domnul s-a rugat.

Haine negre a-mbrăcat

Multă oaste-a ridicat

Şi lumea a cutreierat

-Câmpiile cu florile

Luncile cu frunzele

Văile cu ape

Sate răsfirate

Cu fete minunate-

Şi a căutat ce a căutat

Şi nimic n-a aflat.

Iar acum către sară

Dă peste o urmă de fiară

Şi toţi descălicară.

Şi jupânul nostru mire

Fiind foarte însetat

La un izvor s-a aplecat

Şi setea şi-a ´stâmpărat.

Dar când s-a sculat în picioare

A zărit lângă el o floare

Îndelung o mirosi

Tare îl mai toropi

Şi pe loc el adormi.

S-a trezit la apus de soare

Şi-a ieşit la drumul mare.

El pe Şargu a-ncălecat

Şi la părinţi a alergat.

„Mamă, tată, ce-am păţit…

A vin´t timpul de nuntit.

Tată, dă 10 oi şi 3 vaci

Şi-nchide ochii şi taci

Că ce s-a făcut

Nu-i de desfăcut”.

Socrii mari, ascultaţi

Şi-n urechi băgaţi:

Când soarele apune deseară

De n-aveţi bucate îndeajuns

Cătaţi locuri de ascuns

Că vă trebuie butoaie cu vin

Şi care de fân,

Boi graşi, tăuraşi.

S-aduceţi saci mari,

Lăutari,

Strângeţi fete frumuşele

Să putem juca cu ele,

Să se-adune şi tot satul

Să se bucure băiatul.

Lărgiţi casa

Puneţi masa

Că va pleca mirele îndată

Cu oştirea lui toată.

Mult iubiţi săteni,

Prea cinstiţi meseni

Câţi aici v-aţi adunat

Pe dumneavoastră v-a aşteptat.

Şi când v-a văzut că veniţi

Aşa mândri şi gătiţi

CA pomii cei înfloriţi

Pe vornici i-a chemat

Şi lor poruncă a dat

Să deschidă porţile

Să întindă mesele.

Vornicii s-au grăbit

Porţile au deschis

Mesele au întins

Mese pline de şipuri

Cu felurite băuturi

Şi tăvi de fripturi

Pentru ale voastre guri.

Care n-aveţi linguri şi furculiţi

Faceţi bine şi îngăduiţi

Mai rupeţi şi în dinţi.

Decât cu furculiţe ruginite

Bucate otrăvite

Şi decât a peri oastea împăratului

Mai bine eu, un purice al satului.

Socru mare,

Socot că, câte v-am spus

Vor fi de ajuns

Şi vei fi mulţumit

Cu câte ai auzit.

Noi încă putem

Să mai stăm

Dar ne temem

Că nuntaşii dintr-o parte

Stau cu gurile căscate

Cei dinainte

Cu gurile proţăpite

Cei dinapoi

Nu te uita

Că e vai de noi!

Adă nişte mere uscate

Să aruncăm în cele guri căscate

La poienari

Câte un bulz în blide

Ca să poată să strige.

Iar la conaşi de la oraş

Un putinei de zară

Să-şi aducă aminte de Poiană.

Noi am vrea să descălecăm

Dar jos n-avem pe ce să ne dăm.

Nu suntem ciobani de la oi

Să descălecăm în noroi,

Nici niscai mocani beţi

Să descălecăm în scaieţi.

Suntem boieri mari,

Poienari,

De sub Runcu Mare

De unde soarele răsare,

Fii de mocani

Din munţii breţcani.

Socru mare,

Te cunoşti după însemnare,

Că de n-ai fi

Nu te-ai fuduli.

Lărgeşte casa

Pune masa

Că pleacă mirele îndată

Cu mulţimea lui toată.

Ia-ţi măi mire

Ziua bună

De la tată

De la mumă

De la soare

De la lună

De la prundu

Plin cu flori,

De la jocul

Cu feciori,

De la Şargu

Din coşar,

Ce nechează

Cu amar.

În acest moment e pregătită o bancă acoperită cu un lăicer, unde iau loc socrii mari; vornicul ţine o tavă cu pahare iar mirele ia câte un pahar cu vin, îl dă tatălui şi îi sărută mâna şi pe faţă, îşi cere iertare şi apoi mai departe la mamă, la bunici şi rude apropiate.

Tot în acest timp, lăutarii cântă cântecul de BUN RĂMAS al mirelui, apoi alaiul cu mirele însoţit de vornicii cu colacii, de flăcăi şi călăreţi pornesc la casa nunului mare:

„Bună dimineaţa

Casă aleasă

Boieri dumneavoastră,

Poienari

Şi lăutari

Ce la nuni sunteţi veniţi

Bine să vă veseliţi

Şi mulţi ani să trăiţi!

(se cântă „Mulţi ani trăiască”!)

Al nostru fiu de împărat

Venindu-i vremea de-nsurat

Pe obraz el s-a spălat

La icoane s-a-nchinat

Şi la Domnul s-a rugat.

Haine negre a-mbrăcat

Multă oaste-a ridicat

Şi lumea a cutreierat

-Câmpiile cu florile

Luncile cu frunzele

Văile cu ape

Sate răsfirate

Cu fete minunate-

Şi a căutat ce a căutat

Şi nimic n-a aflat.

Iar acum către sară

La naşu descălicară.

Noi am venit şi am adus

Un plocon frumos

Am umblat din olac în olac

Şi-am adus un mare colac,

Un colac frumos

Ca şi chipul lui Hristos,

Cu zahăr zăhăruit

Şi cu miere îndulcit.

Că asta e datoria

De la Maica Precista

De peste două mii de ani

De la daci, de la romani,

Din strămoşi şi din străbuni

De când e neamul de români.

În acest timp, vornicii dau colacii nunului, are loc o mică masă şi apoi mirele însoţit de nuni se îndreaptă spre casa miresei. În faţă merg oamenii nunului cu lumânările.


 

În acest timp, vornicii dau colacii nunului, are loc o mică masă şi apoi mirele însoţit de nuni se îndreaptă spre casa miresei. În faţă merg oamenii nunului cu lumânările.

Pe drum are loc „legatul podului”, obicei ce ţine din vechime când un mire străin ia mireasa din partea locului. El trebuie să plătească feciorilor fata în: bani, vin, năframe.

S-a păstrat însă obiceiul să fie practicat la toate nunţile.

Călăreţii aşază caii în faţa alaiului „pe un pod” şi fac un dialog cu mirele şi vornicul său, fac înţelegerea cu ei pentru a primi plata:

Hooo…!

Cred că aţi observat

Că podul e legat,

Cravaşa sus am ridicat!

Lângă dânsul multă gloată

Stă strânsă şi adunată.

Nu-i pod legat cu paie

Gloata în cap să ne saie

Nu-i pod legat cu lanţ de car

Ca să umblăm în zadar.

De aceea vă rugăm

Şi sfat sănătos vă dăm

Să fiţi buni şi blânzi

Că suntem cam flămânzi

Şi nu ne temem noi

Chiar dacă suntem vreo doi.

Avem gloata minunată

Nu-i ca la armată

Cu puşti şi pistoale.

Suntem cu mâinile goale.

N-avem nici un gând rău

Să ferească Dumnezeu!

Mire frumuşel,

Tânăr feciorel,

Nu te lăuda atâta

Că noi nu ţi-om da

Mândruliţa ta.

Mire prea iubit

Bine ne-ai vorbit

Dar tot nu ţi-om da

Nevăstuţa ta.

Mire, mirişor,

Frumuşel fecior,

Nu te lăuda

Nici cu atâta,

Că soriţa noastră

Nu va fi a voastră

Până ce n-oi spune

Cu cuvinte bune

Cum ai intrat

În Poiana mare

Fără înştiinţare

Şi tu ai ales

Şi tu ai cules

Cea mai mândră floare

Nearsă de soare.

Noi nu ţi-om da

P e mireasa ta

Până n-or aduce

Socrii mari

Oameni cărturari

Un popă cu barba deasă

Să ne citească din cartea aleasă.

Să nu fie cu barba cănită

Să rămână cartea necitită.

Nici cu barba rară

Să ne ţie până deseară.

Mai bine unul cu barba ca fumul

Să ne dea repede răspunsul.

Căci răspunsul nostru este:

Câte o cofiţă de vin

Şi-o batistă de in,

Să o legăm la căpestre

Să avem să ne ştergem la musteţe.

Şi 300 de lei de hârtie

Pentru aceşti voinici să fie.

Se ia vinul, banii şi se leagă batistele la căpestre.

Mire prea iubit

Bine ne-ai vorbit

Bine ne-ai plătit

Iar acum ţi-om da

Nevăstuţa ta.

Către ceilalţi feciori:

Acest fiu de împărat

Venindu-i timpul de-nsurat

După mireasă a plecat

De noi s-a rugat

Să nu rămână neînsurat

Drumul să-l dezlegăm

Şi la mireasă să-l ducem.

Călăreţii pornesc în faţa alaiului către casa miresei.

LA CASA MIRESEI porţile sunt închise; se zice impunător:

Bună dimineaţa,

Curte aleasă,

Boieri dumneavoastră!

Portari, portărei,

Portărei de poartă,

Nu staţi după poartă

Şi vorbiţi în şoaptă.

Frate vornice de loc

Dumnezeu să-ţi de noroc!

Deschide porţile-n loc

Că vreau să-ţi vorbesc cu foc!

Se deschid porţile, se intră cu caii până în faţa uşii de unde va ieşi mireasa.

Bună dimineaţa

Domnişoară mireasă!

Bună dimineaţa

Socrii mici

Şi bine v-am găsit sănătoşi!

Se pun mâinile cruciş pe şa şi se face o plecăciune; se zice pios:

Întâi mă rog lui Dumnezeu pentru iertare

Şi domniilor voastre pentru ascultare,

Căci am poruncă şi închinare

De la nunul cel mare (sau mirele cel mare)

Să fac frumoasă urare

La această adunare.

Bună dimineaţa

Cinstită adunare,

Cinstiţi socri mici

Şi poienari,

Dumneavoastră lăutari

Ce la nuntă sunteţi veniţi

Bine să vă veseliţi

Şi întru mulţi ani

Să trăiţi!

(se zice „Mulţi ani trăiască!” de 3 ori de lăutari)

Noi suntem soli împărăteşti

Oameni buni, dumnezeieşti,

Şi avem poruncă împărătească

Ca nimeni să nu ne oprească.

Şi dumneavoastră sunteţi rugaţi

Bine să ne ascultaţi.

Al nostru fiu de împărat

Venindu-i vremea de-nsurat

Pe obraz el s-a spălat

La icoane s-a-nchinat

Şi la Domnul s-a rugat.

Haine negre a-mbrăcat

Multă oaste-a ridicat

Şi lumea a cutreierat

-Câmpiile cu florile

Luncile cu frunzele

Văile cu ape

Sate răsfirate

Cu fete minunate-

Şi a căutat ce a căutat

Şi nimica n-a aflat.

Iar acum către sară

Dă peste o urmă de fiară

Şi toţi descălecară.

Stătea oastea de mirare

Ce urmă să fie oare?

Unul zice că-i zână

Să o ţie împăratul de mână.

Alţii că e crăiasă

Să-i fie împăratului mireasă.

Alţii că e căprioară

Să- fie împăratului soţioară.

Alţii că e pasăre de rai

Să-i fie mirelui în bun trai.

Dar nunul mare

Că-i mai mare

Şi cu toată grija în spinare

Pe un cal frumos călare

Că se ridică-n scări

Şi se umflă-n nări

Face ochii roată

Peste oştirea toată

Şi încoace el privi (se indică localitatea)

Mândră floare mai zări.

Şi atunci a zis

=Numele miresei= e floarea aleasă

Care-i va fi de astăzi mireasă.

Din mândra oaste

Ne-a ales pe noi

Şi pe aceşti cinci

Tineri şi voinici

Mici de stat

Dar buni de sfat

Lungi de mână

Şi buni de gură.

Din gură îndrăzneţi

De pe cai semeţi

Cu coamele cănite

Cu cozile împletite

De pe plai pornirăm

Şi la dumneavoastră sosirăm

Floricica s-o luăm

Şi la mire să o ducem.

Şi cum ne-a ales

Înainte ne-a trimes

Zâna să-i căutăm

Pe loc să i-o aducem.

Noi pe loc ne-am abătut

La această curte aleasă

Unde-i mireasă

Tânără şi frumoasă

Noi venirăm

Şi pornirăm

Pe faţa pământului

Pe aripile vântului

Caii nechezând

Din copite scăpărând

Tot săltând şi strigând

Şi pe Dumnezeu lăudând.

Mare veselie

Şi multă bucurie

Pretutindeni făcând.

Am venit cu hârleţele de argint

Să scoatem floarea din pământ

Să mutăm această floare

Cu raze de soare

În grădina împărătească

Unde locul să-i priască

Ziua să-nflorească

Noaptea s-odrălească

Şi toţi s-o fericească.

E un domnişor în straie de oraş

Un fain mocănaş

E un mire mândru şi frumos

Ca din cutie scos.

S-a gândit să se însoare

Şi a plecat prin lume în căutare.

Şi după cum aţi auzit

De la ….s-a oprit

Şi aici s-a lăudat

Că-i flăcău de însurat

Şi-a găsit o fată mare

Mândră ca şi sfântul soare

Şi-a mai găsit şi-un socru

Mititel cât polobocu.

El va veni şi vă va spune

Cu multe cuvinte bune

Cum a ales

Şi cum a cules

Cea mai mândră floare

Nearsă de soare.

Soacra mică apare în pragul casei.

Maică soacră

Rămâi sănătoasă

Că în curând

Vei rămâne plângând

Că fetiţa ta

Se va-ndepărta

Că nu ţi-a plăcut

Cum ţi-a făcut

Nici cum ţi-a spălat

Nici cum ţi-a măturat.

Tu vei rămânea

Ea va pleca

Peste văi şi munţi

Peste ape punţi

Dar bunul Dumnezeu

Nu te va lăsa în rău

Lângă soţul tău.

Duios:    Dulce maica mea

Pe casa ta

Cântă cucu şi mierla

Cucu gros, mierla subţire

Că ai în casă mare despărţire.

Plângi, măicuţă, cu dor

Că ai în casă gol

Căci acum se va mărita

În lumea mare va pleca.

Soacra iese în prag cu colacul, batista şi 1 kg de vin.

Acum dar cu tot placul

Puteţi ca să ne daţi colacul

Şi ce e al nostru

Să se ştie:

O năframă argintie

Din in ţesută

Cu fir de aur cusută.

Dacă aveţi inimă ca să vă lase

Poate fi şi de mătase.

Dar să fie de aici din casă

De la cinstita mireasă.

Să nu fie străină, de la vecină

Cu pricină

Căci cinstea va fi a noastră

Iar ocara din partea dumneavoastră.

Năfrămuţa de bumbac

Că la mireasă de vornic i-a fost drag.

Să aibă colţul tivit

Că şi cu vornicul s-a iubit.

Că aşa este datoria

Din strămoşi şi din bătrâni

De când e neamul de români.

Se iau darurile.

Iar ăstor fete venite

Ce stau cam pe la spate

Tot cu gurile căscate

Muiaţi câte-o cojiţă

În lapte ca să-nghiţă

Să nu stea cu gura căscată

Şi de dor să le mai treacă

Să-şi mai potolească gândul

Pân le-o mai veni şi lor rândul.

Căci cum mă zăriră

Parcă vulpe văzură

Făcu ochi şi cască gură

Iar aici v-aţi strâns grămadă

Parcă aţi căuta sfadă.

Noi nu ne speriem de lume

Că purtăm de voinici nume

Nu ne sperie multul

Că ştim să vă dăm cuvântul

Că de voiţi şi vă place

Vă răspundem pe pace

Că orice îngăduială

Se face cu rânduială

Iar repede când se cere

Nu se face cu plăcere.

De aceea lăsând gluma

Ascultaţi la noi acum.

Mulţumesc, jupâneasă,

Pentru aceste daruri

Ca şi Domnului de haruri

Că nunta se face

Fie făcută pe pace

Şi pe loc cu noroc

Pe viaţă cu dulceaţă.

Se aruncă vin: Domnul sfânt să dăruiască

Locaş pentru domnia voastră

Buzunare de bani

Ca la boierii cei mari.

Se aruncă vin: Domnul sfânt să dăruiască

Trupurile voastre să rodească

Fii şi fiice frumuşele

Fiii să fie feţi şi logofeţi.

Se aruncă vin: Domnul sfânt să dăruiască

Cele şapte daruri

Care le-a dăruit

Celor şapte oameni:

Tăria lui Aron

Înţelepciunea lui Solomon

Blândeţea lui David

Vitejia lui Alexandru Împărat

Şi să vă bucure precum a bucurat

Domnul cel prea îndurat

Pe preafericitul Noe

Când în a sa corabie

O porumbiţă

I-a adus o mlădiţă

Seminţia lui

Bunul neamului

Tatăl tuturor

Şi nouă acestor.

Se aruncă vin:    Doamne, binecuvintează

Casa ce se-ntemeiază

Iar vestea nunţii lor

Să fie spre bucuria tuturor.

Iar tu, măi mire

Fecioraş din fire

Cu această zână

Ce este cu măria ta la cină

Amândoi un trup să fiţi

Şi întru mulţi ani

Să trăiţi!

(Se zice „Mulţi ani trăiască!”)


 

După aceasta se scoate mireasa gătită de nuntă şi se formează hora miresei, care se roteşte de 3 ori în sensul invers al racului, timp în care se pun florile la toţi nuntaşii, în ordine ierarhică.

Apoi mireasa e scoasă din horă: intră în casă spre a-şi lua rămas bun de la părinţi, apoi intră şi mirele care cere iertare socrilor şi apoi ies din curte; aici se joacă o horă obişnuită şi sârbă. La luatul rămasului bun se procedează la fel ca la mire.

Apoi mireasa iese în prag însoţită de nună şi pe o tavă deasupra capului se află „colacul miresei” tăiat în 8 părţi pe care mireasa le arunca.

Mireasa iese din casă şi se formează alaiul care porneşte spre Biserică:

Rude

Socri

Mire + Nun

Mireasa + Nuna

Oamenii nunului

Călăreţi

Pe drum, copiii pun găleţi cu apă în care tinerii şi nunii pun bani.

La întoarcere, tinerii sunt întâmpinaţi de soacra mare cu pâine şi sare, apoi are loc spălatul mâinilor.

Pe o bancă cu un lăicer frumos se aşază socrul mare şi nunul iar mireasa le toarnă apă să se spele pe mâini. Spre a se crea puţin haz, unii nuntaşi, pe la spate, pun pământ şi funingine în mâinile celor ce se spală.

Mireasa le aşază de gât câte un prosop pentru a se şterge. Apoi socrul şi nunul pun bani miresei în cană, pe care ea îi păstrează în vin – norocul casei.

Are loc masa – mersul obişnuit.

Când se servesc sarmalele, tinerii cinstesc cu toţi mesenii cu paharele pline cu vin; pot fi însoţiţi şi de vornic.

Darul se strânge după ce s-a servit friptura. În vasul în care se adună darul se pune: pâine, sare, zahăr, brad, busuioc – fiecare cu simbolul lui.

Vornicul mirelui:

Bună dimineaţa

Masă aleasă

Boieri dumneavoastră

Ce la această nuntă sunteţi veniţi

Bine să vă veseliţi

Şi întru mulţi ani

Să trăiţi!

Întâi mă rog lui Dumnezeu de iertare

(cu plecăciune)

Domniilor voastre pentru ascultare

Căci am poruncă şi închinare

De la nunul cel mare

Să închin eu darul

Şi paharul

La această mare

Şi frumoasă adunare.

Nuna mare îl cinsteşte pe vornic cu un pahar de vin, apoi spune:

Mulţumesc, jupâneasă

Pentru acest pahar

Ca şi Domnului de dar

Că nunta se face

Fie făcută pe pace

Şi pe loc cu noroc

Pe viaţă cu dulceaţă.

Se pune în vas… Domnul sfânt să dăruiască

Locaş pentru domnia voastră

Buzunare de bani

Ca la boierii cei mari.

Se pune în vas… Domnul sfânt să dăruiască

Trupurile voastre să rodească

Fii şi fiice frumuşele

Fiii să fie feţi şi logofeţi.

Se pune în vas… Domnul sfânt să dăruiască

Cele şapte daruri

Care le-a dăruit

Celor şapte oameni:

Tăria lui Aron

Înţelepciunea lui Solomon

Blândeţea lui David

Vitejia lui Alexandru Împărat

Şi să vă bucure precum a bucurat

Domnul cel prea îndurat

Pe preafericitul Noe

Când în a sa corabie

O porumbiţă

I-a adus o mlădiţă

Seminţia lui

Bunul neamului

Tatăl tuturor

Şi nouă acestor.

Se pune în vas… Doamne, binecuvintează

Casa ce se-ntemeiază

Iar vestea nunţii lor

Să fie spre bucuria tuturor.

Iar tu, măi mire

Fecioraş din fire

Cu această zână

Ce este cu măria ta la cină

Amândoi un trup să fiţi

Şi întru mulţi ani

Să trăiţi!

(Pentru fiecare cuvânt simbolic se pune în vasul respectiv

pâine, sare, etc)

Începe darul, însoţit de mire cu plosca şi doi lăutari:

Bună dimineaţa

Cinstiţi meseni

Dragi mirişori!

Uite cu ce se închină nunii mari

Şi cu finii dimpreună

Cu mai multă voie bună:

Cu aceste două păhărele

Ca două floricele

Dinăuntru cu vin umplute

Pe dinafară cu aur spoite.

Poftiţi, cinstiţi

Cu ce vă lasă inima

Pe cei doi tineri

Să-i dăruiţi!

Din partea nunului cel mare …. lei

Să trăiască şi mulţi ani să dăruiască!

Iar nuniţa plăteşte jurubiţa

….. lei de hârtie

Pentru domnişoara mireasă să fie.

Să trăiţi, nunişori iubiţi

Că bun dar mai dăruiţi

Să trăiţi, să cununaţi

Că bună plată mai daţi!

Apoi are loc schimbul de cadouri şi eventual colaci dacă nu s-au oferit de dimineaţă.

Vino-ncoace, nună mare (soacră mare)

Să-ţi dau cămaşă şi poale

De la fina dumitale

Cămaşa e mândră şi nouă

Să trăiţi bine amândouă

E cusută cu bumbac

Să-i fie de fină (noră) drag.

E din bumbac roşu

Să nu fii acră ca borşu.

Apoi se închină colacii – acelaşi text – şi se continuă darul.

După dar – GĂINA NUNII ŞI USCĂŢELELE.

Faceţi un pic de cale

Să ajung la nuna mare

Faceţi loc să vin

Cu şorţu prins în brâu.

Frunză verde şi una

Cum se uită şi nuna

Că doar vin cu găina.

Uiuiu, găină sură

Ieri erai pe după şură

Şi-acu cu ţigara-n gură.

M-am sculat de dimineaţă

Şi m-am dus să prind o raţă

Şi-a fost negură-n grădină

Şi s-a nimerit a fi … găină.

Uiuiu… găina mea

N-o mai pot ţine de grea

Oi întinde-o peste masă

Şi o-i da-o la naşă.

Ho, ho, ho, că nu ţi-oi da

Până bani oi număra

Găina bine gătită

Aşteaptă a fi plătită

Un pol pentru friptură

Şi unul pentru strigătură

Poţi da şi-o năfrămuţă

Să mă şterg pe mânuţă

C-am pus mâna pe găinuţă.

Mulţumesc, nună mare

C-ai dat multe parale

Nici atâta n-am cerut

Dar mi-ai dat destul de mult.

Se dă găina friptă şi frumos ornată la nună, pe care o rupe şi cinsteşte toată masa. Nunul anunţă darul şi mulţumeşte mesenilor.

După ce se serveşte cozonacul, se ridică mesele şi se merge la salonul de dans.

La 12 noaptea are loc cinstea nunilor – vin şi gustări reci, apoi furatul miresei de către feciori contra unei plăţi în vin.

Un mire obosit

Şi îndrăgostit

La mireasă nu s-a mai gândit,

Feciorii au profitat

Şi mireasa i-au furat.

Mire mirişor,

Tinerel fecior,

Mire prea iubit,

Bine ne-ai plătit,

Noi acum ţi-om da

Miresuca ta.

După aceasta are loc îmbroboditul miresei, când i se schimbă voalul cu broboada (giumbir + ştergar sau mai nou pălărie). În mijlocul sălii, pe un scaun, stă mireasa înconjurată de nună şi femei care o îmbrobodesc.

Miresucă, miresucă

Voalul e broboadă uşoară

Suflă vântul şi o zboară

Dar basmaua-i broboadă grea

Suflă vântul şi n-o ia.

În acest timp, lăutarii cântă cântecul adecvat acestui moment, apoi continuă dansul până dimineaţa.

Luni după amiază are loc „zestrea”, obicei ce ţine din vremea când se aduceau lucrurile fetei la noua sa casă. Astăzi e doar ceva simbolic. Sătenii se adună cu căruţele cu pseudo-mire, mireasă, nuni şi fac diferite năzdrăvănii pentru a face haz şi prilej de a mai continua petrecerea.

Ceremonialul se încheie la una sau trei săptămâni de la nuntă, când tinerii merg pe CALEA PRIMARĂ, adică însoţiţi de nuni merg la Biserică. Tinerii şi în special mireasa se îmbracă în costumul naţional al locului. Tânăra primeşte de la fiecare dintre femei câte o lumânare aprinsă şi o felicită. Apoi urmează o masă oferită de tineri în cinstea naşilor, rudelor, etc.

Strigături la nuntă

Cine vrea să trăiască bine

Să vină după mine!

Să trăiască nunul mare

Să mai fac-o adunare!

Nuna-i cu şorţ de aur,

Nunu-i cu ochi de taur.

Mireasă, cunună albă,

La toată lumea eşti dragă,

La maică-ta urâtă

Că de-aia te mărită.

Bucură-te, soacră mare,

Că ţi-ai luat cheptănătoare

Să te scarpine pe cap

Cu o bucată de lemn de fag.

Dacă vrea să scape

De gura mea

Să ne dea

S-avem ce bea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.