Patriotice

IMNUL EROILOR

 

Presăraţi pe-a lor morminte

Ale laurilor foi

Spre a fi mai dulce somnul

Fericiţilor Eroi.

 

Ridicaţi pe piramida

Nemuririi faima lor

Scriţi în cărţile de aur

Cântecul nemuritor.

 

Pe copii la sânul vostru

Alinaţi-i cu-acest cânt

Povestindu-le cu farmec

Al Eroilor avânt.

 

Dezveliţi tot adevărul

Şi le spuneţi tuturor

Cum muriră fraţii noştri

Pentru Neam şi Ţara lor.

 

Şi pe sacrele morminte

Puneţi lacrime şi flori

Spre a fi mai dulce somnul

Ăstor mii de luptători.

 

BIRUITORII

 

Vă-ntoarceţi din război, copii ai ţării mele

În calea voastră noi aşternem astăzi flori

Ale voastre dragi drapele v-au purtat în lupte grele

Iar acum, voinici feciori, voi veniţi învingători.

 

Veniţi, veniţi, eroi, căci scumpa noastră ţară

Şi neamul nostru-ntreg prin voi a strălucit

Noi la piept vă strângem iar şi în sunet de fanfară

Faima voastră am vestit, la apus şi răsărit.

 

Departe voi aţi dus frumosul nostru nume

Popoare mari acum spre-al nostru neam privesc

Râuri cu-nroşite spume au dus vestea voastră-n lume

Şi duşmanii azi cinstesc Tricolorul Românesc.

 

Cu flamuri şi cu flori noi vă ieşim în cale

Uităm că s-a vărsat atâta sânge sfânt

Pentru slava Ţării sale azi Românul uită jale

Uită c-a mai suferit şi vă strigă: „Bun sosit!”

 

HEI OITUZ, FRATE OITUZ

 

Hei Oituz, frate Oituz

Hai cu mine călăuz

S-apărăm cu arma-n mână

Dulcea Patrie Română.

 

LA Mărăşti, la Mărăşeşti

Nu e chip să te clinteşti

Trag din văgăuni prusacii

Grămădiţi ca-n moară sacii.

 

Şuieră şrapnelele

Secerând smicelele

Ard obuzele pământul

Din străfund cutremurându-l.

 

Noi un pas nu dăm-napoi

Ţara-ntreagă-i lângă noi

Şi-am făcut din vrere lege:

„Pe aicea nu se trece!”

 

 

 

TRICOLORUL

 

Trei culori cunosc pe lume

Ce le ţin ca sfânt odor

Sunt culori de-un vechi renume

Amintind de-un brav popor.

 

Roşu-i focul ce străbate

Inima plină de dor

Pentru sfânta libertate

Şi al Ţării viitor.

 

Auriu ca mândrul soare

Fi-va-l nostru viitor

Pururea eternă floare

Pururea strălucitor.

 

Iar albastru e credinţa

Pentru Ţara ce-o nutrim

Patriei înfloritoare

Credincioşi în veci să-i fim.

 

Cât pe cer şi cât în lume

Vor fi aste trei culori

Vom avea un falnic nume

Şi un falnic viitor.

 

PE-AL NOSTRU STEAG

 

Pe-al nostru steag e scris „Unire”

Unire-n cuget şi simţiri

Şi sub măreaţa lui umbrire

Vom înfrunta orice loviri.

 

Am înarmat a noastră mână

Ca să păzim un scump pământ

Dreptatea e a lui stăpână

Iar domn e adevărul sfânt.

 

Refren: Acel ce-l lupta grea se teme

El singur e rătăcitor

Iar noi, uniţi în orice vreme

Vom fi, vom fi învingători.

 

 

 

RĂPIREA ARDEALULUI

 

Într-o zi de toamnă

Cu tristeţe grea

Mi-a răpit maghiarul

Colţ din ţara mea.

 

S-a destrămat un vis frumos

Plângea şi clopotul duios

Şi doina din caval

Din scumpul nostru Ardeal.

 

Dar pentru Ardealul nostru de la vest

Vom străbate pusta pân la Budapest.

Noi nu suntem de neam maghiar

Ca să cerşim pământ în dar.

Români, să dezrobim

Ardealul din străbuni!

 

Dacă-n lupta cea grea voi cădea viteaz

Mamei de-i va curge lacrimi pe obraz

Tu să o mângâi şi să-i spui

Că altă ţară-n lume nu-i

Ca scumpul meu Ardeal,

Ca scumpul meu Ardeal!

 

ARDEALUL MEU

 

Dac-am plecat, Ardealule, din tine

Nu-i vina noastră, iarăşi vom veni

N-am fost învinşi şi nu vom fi nici mâine

Că ceasul biruinţei va sosi.

 

Aveam o ţară mândră şi scumpă

Aveam şi iarăşi vom avea

Duşmanul care astăzi râde

Va tremura gândind la ea.

 

Credinţa-n Domnul şi mereu-nainte

Ne-aşteaptă locuri ce am părăsit

Ne-aşteaptă Clujul să ne dea cazarma

Ne-aşteaptă milioanele de fraţi

Noi aşteptăm să ni se dea alarma

Şi să pornim cu cei refugiaţi.

 

Aveam o ţară mândră şi scumpă

Aveam şi iarăşi vom avea

Duşmanul care astăzi râde

Va tremura privind la ea.

 

AICI LA OITUZ …

 

Aici, la Oituz, în inima ţării

Mai plânge pârâul în valuri de spume

Purtând spre vecie către-naltul zării

Al văii renume.

 

Aici, la Oituz, mai dăinuie încă

Un freamăt de stânci, pe lespedea rece

Vibrând îndelung porunca cea sfântă:

„Pe-aici nu se trece!”

 

Aici, la Oituz, căzură flăcăii

Cu arma în mână, ca şi altădată

Şi-n aprigul foc, în miezul văpăii

Şi bravul meu tată.

 

Aici, la Oituz, mai caut morminte

Şi câmpuri de cruci, de-adânce tranşee

Şi toate sunt doară aduceri aminte

De vis epopee.

 

M.C.Delasabar

 

BALADA CRUCII DE MESTEACĂN

 

Cruce albă de mesteacăn

Răsărită printre creste

Cine te cunoaşte-n lume

Cruce fără de poveste?

 

Peste braţele-ţi întinse

Din poiana fără flori

Uneori se-apleacă-n noapte

Cârdurile de cocori.

 

Şi-n tăcerea nesfârşită

Sub arcadele de brad,

Nu se-aude decât plânsul

Cetinilor care cad.

 

Cruce albă de mesteacăn

Biciuită de furtuni

Peste lemnu-ţi gol, doar luna

Pune albele-i cununi.

 

Ca de-o mână nevăzută

Slovele-ţi se şterg de ploaie

Tot mai mult te bate vremea,

Vânturile te îndoaie…

 

Şi ca mâine fulgii iernii

Te vor prinde-n a lor salbă

Şi vei dispărea din lume

Cruce de mesteacăn albă!

 

Sfântul îngropat sub tine

Cine-l va mai şti de-acum,

Cruce albă, rătăcită

Lângă margine de drum?

 

Braţele-ţi de vânturi smulse

Se vor pierde pe poteci,

Numai brazda de ţărână

Nu-l va părăsi pe veci.

 

Oituz, iulie 1917

Arthur Enăşescu

 

Melodiile multor cantece patriotice le puteti gasi la http://miscarea.com la rubrica „Muzica”

 

 

 

 

 

Zece Mai

 

Un vultur veni din munte

Si ne-a zis: Români Eroi,

Stiu un print viteaz si tânãr,

Ce-ar veni cu drag la voi.

Dacã vreti, vi-l dau ca Vodã.

Noi cu totii: Sã ni-l dai.

Si ne-a dat pe Vodã Carol,

Într-o zi de Zece Mai.

 

Si a venit din nou vulturul,

Si ne-a zis: Popor Român !

Esti viteaz, de ce mai suferi

Jugul unui neam pãgân ?

Fã-te liber, dezrobeste,

Mândra tarã care-o ai.

Si noi liber ne fãcurãm,

Tot în zi de Zece Mai.

 

Zece Mai va fi de-a pururi,

Sfântã zi, cãci ea ne-a dat,

Domn puternic Tãii noastre,

Libertate si Regat.

 

 

Marsul lui Iancu

 

Astãzi, cu bucurie, Românilor veniti,

Pe Iancu în câmpie, cu toti sã-l însotiti,

Spãlati armele voastre, degrabã s-alergati,

Din locurile noastre, pe dusman s-alungati.

 

Dumnezeule mare, bunule, Cu noi sã fii.

Tu însoteste si însufleteste, Pe ai Tãi fii.

 

Optzeci de oi despoaie si în frigãri le pun,

De fluier si cimpoaie, pãdurile rãsun.

Românii se adunã, pe lâng-un mare foc

Si Iancu ospãteazã cu dânsii la un loc.

 

Iancule mare, bravule tare, Cu noi sã fii,

Tu însoteste si însufleteste, Pe ai Tãi fii.

 

Sunt gata, stau cu totii, sã se coboare-n vãi,

Sã izgoneascã hotii si-ai Neamului cãlãi.

Iancu mergea-nainte pe-un cal cu aprig curs,

Si peste-mbrãcãminte purta piele de urs.

 

Cine stã-n cale, Iancule mare Si brav Român,

Fulger si trãznet, peste-a lui crestet, De la Români.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.