Arhive lunare: martie 2018

DISTRIBUIRE DIVIDENDE INCEPAND CU 28 MARTIE 2018

IN ATENTIA MEMBRILOR COMPOSESORI AI ASOCIATIEI „COMPOSESORATUL POIANA SARATA”

in cadrul sedintei din data de 24 martie 2018 s-au adoptat hotararile supuse dezbaterilor Adunarii Generale. In urma distribuirii profitului net realizat in anul 2017, suma neta aferenta dividendelor  pe fiecare hectar este de 262 RON. Pentru ridicarea sumei trebuie depusa o cerere, al carui model il regasiti mai jos. Exista un model de  cerere pentru membrii composesori (cei trecuti in Anexa 39) si un model pentru pentru  mostenitorii acestora, cerere care trebuie completata si semnata.
Citește în continuare DISTRIBUIRE DIVIDENDE INCEPAND CU 28 MARTIE 2018

Repetare sedinta Adunare Generala Ordinara Composesorat

Ca urmare a faptului ca sedinta din 17 martie 2018 a fost nestatutara, ea se va repeta sambata 24 martie 2018 orele 10.30 la cantina parohiala din Poiana Sarata. Va rugam sa va prezentati cu buletinul/cartea de identitate pentru a putea fi inscrisi pe lista de prezenta. Va rugam sa participati in numar cat mai mare si sa va exprimati in acest cadru organizat opiniile privind desfasurarea activitatii composesoratului.

Modeul de imputernicire pentru sedinta Composesoratului

ÎMPUTERNICIRE

            Subsemnatul(a)………………………………………………., membru(ă) al(a) Asociației „Composesoratul Poiana Sărată, domiciliat(ă) în localitatea…………………………………… Str……………………………………, Nr………, Bl…….., Sc………., Et………., Ap………posesor al C.I.(B.I.) seria……..Nr…………………..,C.N.P……………………………………… împuternicesc prin prezenta pe…………………………………………., domiciliat în …………………………………………, Nr………, care se legitimează cu C.I.(B.I.) Seria …….Nr…………………….., C.N.P. ……………………………….., pentru a mă reprezenta, la ședința Adunarii Generale a Asociației “Composesoratul Poiana Sărată”, din data de ……………………………

Numele si prenumele………………………………………………                Semnătura…………………………

Data…………………………