Pagină principala

UNELE LĂMURIRI PRIVIND PREVEDERI STATUTARE ALE COMPOSESORATULUI

Art.1  Denumirea  formei asociative istorice de proprietate de terenuri cu vegetaţie forestieră, păşuni şi fâneţe, prevăzută de Art. 26-28  din Legea nr.1/2000 (modificată cu Legea 247/2005) şi de Art. 95 din Legea  nr. 46/2008 (Codul silvic al României), cu completările şi modificările ulterioare, este   Asociaţia “Composesoratul Poiana Sărată”.

Lămuriri: baza legală a funcționării Composesoratului este Legea 1 din 2000 modificată prin L. 247/2005 , PRECUM ȘI art. 95 din L. 46/2008.  Composesoratul este o asociație pentru că reprezintă o formă asociativă istorică de proprietate de terenuri cu vegetaţie forestieră, păşuni şi fâneţe, membrii săi fiind proprietari ai acestor terenuri care s-au asociat în scopul administrării, exploatării şi  conservării patrimoniului composesoratului, în folosul membrilor săi şi a urmaşilor acestora.

Ca urmare, administrarea composesoratului prin organele statutar alese se face în numele și în folosul membrilor săi și a urmașilor acestora.

Art.2 (1) Asociaţia“Composesoratul Poiana Sărată” este persoană juridică de drept privat, cu scop patrimonial …..

Lămuriri: Scopul financiar al composesoratului este obținerea de profit,  care se folosește în modul reglemenat prin statut și prin voința exprimată de membrii săi, alocându-se pentru dividende, investiții, fond de regenerare, cheltuieli curente,  alte scopuri.

Din acest punct de vedere,  composesoratul  se deosebește fundamental de asociațiile create în baza OG 26/2000, asociații care au scop nepatrimonial (nu urmăresc obținerea unui profit). Termenul de asociație, comun atât tipului de organizare al composesoratului cât și al organizațiilor create prin OG 26/2000, a creat numeroase confuzii patrimonanle, juridice, contabile, de gestiune celor care nu sunt familiarizați cu deosebirea SCOPULUI celor două tipuri de asocieri.

După 1989, legislaţia românească a asimilat formele asociative (deci și composesoratele)  categoriei asociaţiilor şi fundaţiilor, fără ca specificitatea organizării şi funcţionării acestora să fie ulterior aprofundată. Deosebirea  esenţială dintre formele istorice asociative de proprietate asupra pădurii şi asociaţii (ONG-uri), este că primele au drept obiectiv administrarea unui patrimoniu uriaş, cu desfăşurarea de activităţi economice și au scop patrimonial, în timp ce asociaţiile (ONG-urile) – în general – sunt bazate pe voluntariat şi nu au scop patrimonial, deci principala diferență este tocmai scopul. Cea cu scop patrimonial urmărește obținerea unor câștiguri în urma desfășurării activității, cea cu scop nepatrimonial nu urmărește aceasta.

Cu trecerea timpului și ca urmare a aprofundării înțelegerii specificității activității și scopului composesoratelor, unele aspecte s-au limpezit, altele așteaptă reglementarea unitară prin Legea specială a formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră:

Art. 95 alin (3) din Codul silvic:

(3) Formele asociative prevăzute la alin. (1), rezultat al manifestării voinţei comunităţilor locale, sunt persoane juridice; organizarea şi funcţionarea acestora se vor reglementa prin lege specială.

 

IN ATENTIA MEMBRILOR COMPOSESORI!

Incepand de marti 28 martie 2017 incepe distribuirea dividendelor realizate in cursul 2016.

Ca urmare, va rog sa cititi cu mare atentie informatiile de mai jos pentru a fi indrumati si informati corect asupra actelor necesare pentru ridicarea dividendelor.

Pentru cei care nu au parcurs anul trecut procedura de intocmire a dosarului necesar pentru ridicarea dividendelor, aveti mai jos aceasta procedura:
https://www.poiana-sarata.ro/…/PROCEDURA-DISTRIBUIRE-DIVIDEN…
precum si ghidul sumar al acesteia
https://www.poiana-sarata.ro/wp-cont…/uploads/Ghid-sumar.docx.

Pentru cei care au parcurs deja aceasta procedura si situatia faptica nu s-a schimbat (deces, acte de mostenire intocmite, etc.) , actele care vor trebui depuse IN PLUS anul acesta sunt urmatoarele:
– cererea de ridicare a dividendelor pentru anul 2016 (modelul de cerere este diferit fata de cel din 2015!), completat citet de mana; exista un model pentru membrii composesori – cei din anexa 39 – si alt model pentru mostenitorii acestora
– cerere de intrare in composesorat pentru mostenitori, daca membrul composesor din anexa 39 este decedat
– procura NOTARIALA de imputernicire in cazul in care imputerniciti o alta persoana decat titularul sa ridice banii.
Actele se depun personal sau se trimit in original cu confirmare de primire prin posta pe adresa:
ASOCIATIA „COMPOSESORATUL POIANA SARATA”
Sat Poiana Sarata nr. 226, comuna Oituz, jud. Bacau
cod postal 607371.
Modelele de cereri le postez atat pe grup cat si pe saitul www.poiana-sarata.ro.
Informatii suplimentare puteti obtine de la Presedintele Composesoratului, Parintele Lazarel Sinel, tel. 0740030391.

Model cerere primire dividente membrii composesori

Model cerere primire dividente de catre mostenitori

Model cerere inscriere in Reg composesorilor

 

====================================================================================

 

Model de impoternicire pentru reprezentare la Adunarea generala a membrilor composesori:

ÎMPUTERNICIRE pt. Adunare generala

In atentia membrilor composesori ! REPETARE SEDINTA PE 21 IANUARIE ORA 10!

 

Ca urmare a neintrunirii cvorumului necesar pentru ca sedinta sa fie statutara in data de 14 ianuarie 2017, ea se va repeta sambata 21 ianuarie in aceeasi locatie si la aceeasi ora(10.00). Rugam pe cei care au posibilitatea, sa se prezinte mai devreme – preferabil ora 9 – pentru ca formalitatile de prezenta dureaza destul de mult.

De asemenea, membrii composesori ori reprezentantii acestora care nu au cartea de identitate asupra lor sa nu insiste a fi trecuti pe lista de prezenta. FARA ACTUL DE IDENTITATE NU VA FI TRECUTA NICI O PERSOANA CA PREZENTA!

Membrii composesori in viata, care nu se pot prezenta personal la sedinta, din diferite motive, pot imputernici o alta persoana sa-i reprezinte, conform modelului anexat.

Membrii composesori decedati pot fi reprezentati de urmasii acestora (fiu, fiica, sot supravietuitor, sotie supravietuitoare), care-si vor asuma  aceasta calitate printro declaratie pe proprie raspundere, care se va da in fata secretarului composesoratului (vor exista formulare tipizate).

Mostenitorii legali ai membrilor composesori decedati sunt cei care detin certificate de mostenire sau certificate de calitate de mostenitor. Acestia vor completata o cerere tipizata (exista la masa secretariatului), prin care solicita inscrierea ca membri in composesorat.

 

 

Adunarea Generală Ordinară a membrilor Asociaţiei „Composesoratul Poiana Sărată” va avea loc pe 14 ianuarie 2017, orele 10.00, la Cantina şcolară (parohială).În cazul în care nu se realizează cvorumul, şedinţa se reprogramează pentru 21 ianuarie 2017, în acelaşi loc şi aceeaşi locaţie.

convocator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În zilele de 7 şi 8 octombrie 2016 vor avea loc la Poiana Sărată manifestări dedicate Centenarului Primului Război Mondial. Pe 7 octombrie se va face sfinţirea Aşezământului  social-cultural „Sfinţii Martiri Brâncoveni”, va avea loc lansarea cărţii „Poiana Sărată – un sat românesc din Carpaţi, în vâltoarea istoriei”, expoziţie de uniforme şi tehnică militară, proiecţia unui film istoric,  masă rotundă. Pe 8 octombrie vor avea loc, după Sf. Liturghie, sfinţirea Monumentului Lt. Nicolae Macarie precum şi Slujbă de sfinţire a monumentului şi Cimitirului Eroilor. 

14424740_195378730884913_5644828117956153919_o14525085_195378810884905_6996981597935092030_o

 

 

carte-cu-coperta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartea „Poiana Sărată – un sat românesc din Carpaţi, în vâltoarea istoriei” va fi lansată în cadrul manifestărilor din 7 şi 8 octombrie de la Poiana Sărată preilejuite de Centenarul Primului Război Mondial.

 

 

 

 

 

coperta1

coperta2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunt licitatie masa lemnoasa Composesoratul Poiana Sarata

anunt-27-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul manifestarilor ocazionate de sarbatorirea a 100 de ani de la trecerea granitei la Poiana Sarata, in noaptea de 14/15 august 1916

Oituz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe 30 iulie 2016, orele 11, vor avea loc doua noi licitatii organizate de COMPOSESORATUL POIANA SARATA pentru masa lemnoasa (rarituri).

SINTILIA DE LA POIANA SĂRATĂ 2016

 

PROGRAMUL MANIFESTÃRILOR

În ziua de 16 iulie 2016

15.30 –  16.30  – Slujba vecerniei

16.30 – 17.00 – Primirea invitaţilor

17.00 – 17.15 – Intrarea copiilor în curtea bisericii şi ocuparea

locurilor pe scenã;

– Cuvântul de bun venit rostit de Preotul Paroh

Sînel LÃZÃREL;

– Rugãciune de mulţumire.

17.15 – 17.30 – Alocuţiuni:

 • Cuvântul D-lui Primar Gheorghe BODEA;
 • Cuvântul D-lui Prof. Gheorghe ȚUȚUIANU ;
 • Înmânarea unor diplome de merit.

17.30 – 17.45 – Program artistic susţinut de  Formatia de

                dansuri  „Mocãnaşul” a copiilor din satele  Poiana Sărată

și Hărja.

17.45– 21.00 – Serbare câmpeneascã:

 • Hora Sfântului Ilie jucatã de toți sătenii,  în curtea bisericii;
 • Recitalul Formaţiilor artistice ale Cãminului Cultural Oituz;
 • Muzicã popularã în interpretarea Ansamblului Folcloric Profesionist “Busuiocul “ din Bacău.

21.00 – 01.00 – Joc organizat la Cãminul Cultural Poiana Sărată.

 

În ziua de 17 iulie 2016

08.30-12.00 – Slujba sfintei liturghii

17.00-18.30 – Întâlnire cu locuitorii satului cu tema Poiana

                      Sărată- trecut, prezent și viitor“

18.30-24.00 – Joc organizat la Cãminul Cultural Poiana Sărată.

Organizatori:

Consiliul Local, Primăria și Căminul Cultural Oituz

Parohia Ortodoxă Poiana Sărată

Asociația „Sfântul Ilie-Poiana Sărată

 

anunt 17 06

LICITATIE MASA LEMNOASA – PRINCIPALA CODRU – 18 IUNIE 2016.

 

 

 

 

 

 

 

anunt82SRLICITATIE PE 14 MAI 2016 PENTRU 564 MC MASA LEMNOASA – RARITURA.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

anunt 001

O NOUA LICITATIE DE MASA LEMNOASA PENTRU 14 MAI 2016, 1156 MC – TAIERE DE CONSERVARE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

anunt 001ANUNT LICITATIE MASA LEMNOASA – 7 MAI 2016

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IN ATENTIA MEMBRILOR COMPOSESORI – MODELE DE DOCUMENTE PENTRU PRIMIRE DIVIDENDE

 

PROCEDURA DISTRIBUIRE DIVIDENDE

Model cerere primire dividente conf.ghidului

Ghid sumar

Model cerere eliberare adeverinta proprietar in viata

Model cerere eliberare adeverinta proprietar decedat

Model cerere corectare greseli in documente

Dividende 02 APRILIE 2016

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR COMPOSESORI DIN DATA DE 2 APRILIE 2016

 • ) Hotărârea nr.1 pentru aprobarea Activităţilor desfăşurate de către Consiliul de administraţie de la ultima şedinţa a Adunării generale din noiembrie 2015 şi până în prezent, precum şi principalele activităţi ce urmează a se desfăşura până la sfârşitul anului 2016
 • ) Hotărârea nr.2 pentru aprobarea Raportului Comisiei de cenzori, cu privire la activitatea Consiliului de administraţie în  anul fiscal 2015
 • ) Hotărârea nr.3  pentru aprobarea Bilanţului financiar-contabil al composesoratului pe anul 2015 şi repartiţia profitului net realizat
 • ) Hotărârea nr.4 pentru aprobarea, de principiu, a Cantităţii de masă lemnoasă şi a  parcelelor ce vor fi exploatate în anul 2016
 • ) Hotărârea nr. 5 pentru aprobarea Completărilor şi actualizărilor în „Registrul drepturilor composesorilor”
 • ) Hotărârea nr.6 pentru aprobarea plăţii dividentelor, în sumă de 267,029 lei brut / ha, a Tabelului nominal cu dividentele, în sumă totală brută de      422285 lei, cuvenite membrilor composesori , din profitul net realizat în anul 2015, precum şi a Procedurii de distribuire a dividentelor
 • ) Hotărârea nr. 7 pentru aprobarea Emblemei şi Siglei Asociaţiei “Composesoratul Poiana Sărată”

 

 

 

IN ATENTIA MEMBRILOR COMPOSESORI!Convocator

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A MEMBRILOR COMPOSESORATULUI POIANA SARATA VA AVEA LOC SAMBATA 23 MARTIE 2016, ORELE 11, LA CANTINA SCOLII.

PENTRU A PUTEA CITI CONVOCATORUL, DATI CLICK PE EL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Decembrie 2015 la Poiana Sarata

Fotografii: https://flic.kr/s/aHskqSp8Ev

Film 1 Decembrie:https://youtu.be/JDMZWed1ZW4

___________________________________________________________________________________

HRAM 2015

 

Film hram:

https://youtu.be/w6Fu6PTq4G0

––––––––––––––––––––––––––-

15 AUGUST 2015 – 99 de ani de la intrarea in razboi a Romaniei

Sarbatorirea de la Cimitirul Eroilor – Poiana Sarata

Filmul evenimentului poate fi urmarit la adresele:

si

ANUNT

Asociatia Composesoratul Poiana Sarata cu sediul in

Scoala Poiana Sarata anunta scoaterea la vanzare a unei

cantitati de 3567 m3 volum brut masa lemnoasa pe picior

conform A.P.V. nr.838612- BC-39 prin organizarea in

data de 15.08.2015 a procedurii de selectie de oferte ,

conditiile de participare precum si caietul de sarcini se pot

achizitiona contracost de la sediul Asociatiei.

Ofertele agentilor economici interesati se pot depune

in plic inchis stampilat , pana la data de 14.08.2015 la

sediul Asociatiei .

Mai multe relatii le gasiti la presedintele Asociatiei in

persoana domnului Bora Adrian , tel : 0741 16 24 44 ;

0234 323 625.

=====================================================

Dragi poienari!

Vă aşteptăm cu drag  la Sintilia noastră care va avea loc duminică 10 iulie 2015.

Pentru cei care pot şi doresc să sprijine organizarea acestei manifestări, o pot face donand bani in contul Parohiei Ortodoxe Poiana Sarata ( Cod IBAN: RO70CECEBC0336RON0035157 deschis la CEC BANK SA, sucursala Onești), in contul Asociatiei “Sfantul Ilie-Poiana Sarata” (cod IBAN RO84CECEBC0330RON0854742, deschis la CEC Bank Onești), sau donand personal parintelui nostru, PE BAZA DE CHITANTA FISCALA, pentru parohie sau asociatie.


Va multumim anticipat!

–––––––––––––––––––––––

ANUNŢ

Asociaţia Composesoratul Poiana Sarată cu sediul in Şcoala Poiana Sărată, com. Oituz, anunţă scoaterea la vânzare a masei lemnoase pe picior de 427 m igienizare din punctul Brezoaia.

Mai multe relaţii le gasiţi la Preşedintele Asociaţiei in persoana domnului Bora Adrian, tel: 0741 16 24 44 ,

fix :0234 323 625.

Cei interesati pot depune oferta cu plic sigilat la sediul Asociaţiei până la data de 31.07.2015.

Preşedinte,

Asociaţia Composesoratul Poiana Sarata
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.