Arhive lunare: martie 2019

Referitor la vânzarile de drepturi composesorale

Ca urmare a unor întrebări adresate, vă informez că oferta de vânzare a domnului Carapeț Constantin nu a fost finalizată, în sensul că vânzătorul, datorită unor situații personale, a amânat vânzarea, care urmează a se face publică din nou atunci când vânzătorul va dori să vândă.

De asemenea, reamintesc că orice vânzare cumpărare făcută fără respectarea prevederilor statutare privitoare la această materie, respectiv articolul 10 (pe care îl redau mai jos, SUNT LOVITE DE NULITATE. Citește în continuare Referitor la vânzarile de drepturi composesorale

Modele cereri ridicare dividende pentru anul 2018

In atentia membrilor composesori

Mai jos aveti cele doua modele pentru ridicarea dividendelor aferente anului 2018: pentru membrii composesori (model 1)  si pentru mostenitori (model 2). Cererile se completeaza, se semneaza in original si se trimit fie prin posta, cu confirmare de primire, la adresa

Asociaţia ”Composesoratul Poiana Sărată”

Sat Poiana Sărată Nr. 226 – Com. Oituz, Jud. Bacău, cod postal 607371

sau se scaneaza si se trimit la:

Hugianu Ciprian adresa e-mail: ciprianhugianu@yahoo.com

Lazarel Sinel adresa e-mail: sinellazarel@yahoo.ro.

Daca ati depus deja la composesorat  actele cerute pentru anexare, nu mai este nevoie sa le depuneti. Cele doua fisiere de mai jos le puteti descarca si de la adresele:

1. Cerere pentru membrii

2. Cerere pentru mostenitori

 

 1. MODEL CERERE PENTRU MEMBRII COMPOSESORI

Către ,

Consiliul de administrație al Asociației „Composesoratul Poiana Sărată

 

          Subsemnatul(a),……………………………………………… domiciliat(ă)  în localitatea ………………………………………, județul…………………………  Strada …………………………………………. . Nr……., Bloc……., Etaj……….,Ap……….. ,legitimat cu B.I.(C.I.) seria………., Nr………………………..  CNP……………………………………….membru al Asociației “Composesoratul Poiana Sărată” ………………………. ……………………………………. vă rog să aprobați plata dividendelor ce mi se cuvin  din profitul net realizat de composesorat în anul 2018

Îmi asum răspunderea pentru plata, către ANAF, a  contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) , precum și a altor obligații fiscale, conform prevederilor legale, pentru dividendele primite.

 

Doresc ca plata să mi se facă astfel:

 • în numerar, la sediul asociației, în care scop vă rog să-mi comunicați ziua și intervalul orar în care pot primi acești bani;
 • prin mandat poștal pe adresa ……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
 • prin virament pe numele……………………………………………….., B.I.(C.I). seria……, Nr………………………….. , CNP…………………………….., banca ………………………………………. sucursala……………………………………

cod IBAN……………………………………………….

         

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

 • cartea de identitate a subsemnatului;
 • certificatul de naștere.

 

Vă mulțumesc anticipat,

Numele și prenumele

Semnătura                                                                                       Data

Date de contact:

Telefon:

E-mail:

2. MODEL CERERE PENTRU MOSTENITORI

Către ,

Consiliul de administrație al Asociației „Composesoratul Poiana Sărată

 

          Subsemnatul(a),……………………………………………… domiciliat(ă)  în localitatea ………………………………………, județul…………………………  Strada …………………………………………. . Nr……., Bloc……., Etaj……….,Ap……….. ,legitimat cu B.I.(C.I.) seria………., Nr………………………..  CNP……………………………………….moștenitor legal al defunctului  (defunctei) ………………………. ……………………………………. vă rog să aprobați plata dividendelor ce mi se cuvin  din profitul net realizat de composesorat în anul 2018

Îmi asum răspunderea pentru plata, către ANAF, a  contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) , precum și a altor obligații fiscale, conform prevederilor legale, pentru dividendele primite.

Doresc ca plata să mi se facă astfel:

 • în numerar, la sediul asociației, în care scop vă rog să-mi comunicați ziua și intervalul orar în care pot primi acești bani;
 • prin mandat poștal pe adresa ……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
 • prin virament pe numele……………………………………………….., B.I.(C.I). seria……, Nr………………………….. , CNP…………………………….., banca ………………………………………. sucursala……………………………………

cod IBAN……………………………………………….

         

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

 • cartea de identitate
 • certificatul de moștenire
 • certificatul de calitate de moștenitor (dacă nu s-a dezbătut moștenirea)

 

Vă mulțumesc anticipat,

Numele și prenumele

 

Semnătura                                                                                       Data:

Date de contact:

Telefon:

E-mail:

Model împuternicire pentru Adunarea Generală a membrilor composesori

ÎMPUTERNICIRE

            Subsemnatul(a)………………………………………………., membru(ă) al(a) Asociației „Composesoratul Poiana Sărată, domiciliat(ă) în localitatea…………………………………… Str……………………………………, Nr………, Bl…….., Sc………., Et………., Ap………posesor al C.I.(B.I.) seria……..Nr…………………..,C.N.P……………………………………… împuternicesc prin prezenta pe…………………………………………., domiciliat în …………………………………………, Nr………, care se legitimează cu C.I.(B.I.) Seria …….Nr…………………….., C.N.P. ……………………………….., pentru a mă reprezenta, la ședința Adunarii Generale a Asociației “Composesoratul Poiana Sărată”, din data de ……………………………

Numele si prenumele………………………………………………                Semnătura…………………………

Data…………………………