Arhive lunare: iunie 2021

Comunicat lichidator Asociație Composesoratul Poiana Sărată

COMUNICAT

            Adunarea generală extraordinara a membrilor Asociației „Composesoratul Poiana Sărată “, întrunită statutar la cea de-a doua convocare, în ziua de 26 iunie 2021, ora 10:00,  în locația curtea Cantinei parohiale din Poiana Sărată , cu următoarea  ordine de zi :

1.    Informare privind rezultatul inventarierii in procedura de lichidare a Asociației „Composesoratul Poiana Sărată “ si deschiderea bilantului lichidarii;

2.    Informare cu privire la decizia lichidatorului de a semna pentru Asociatia „Composesoratul Poiana Sărată “Contract de pază pentru suprafața de 1.578,083 ha păduri, pășuni și pășuni împădurite ale membrilor composesori cu Directia Silvica Bacău, pe durata limitată. Prezentarea draftului contractului de paza.

 

La primul punct ” a luat act” cu observații despre rezultatul inventarului și situația financiară a Asociației

La al doilea punct, ”cu 434 de voturi împtrivă din 456 voturi prezente a respins solicitarea lichidatorului de a încheia un contract de pază cu Direcția Silvică Bacău pentru terenurile membrilor composesori care s-au aflat în administrarea Asociației.

Cu stima

Florin Dragomir

Asociat Coordonator

Lichidatorul Asociației Composesoratul Poiana Sărată, SIERRA QUADRANT SPRL, convoacă Adunarea generală extraordinară pe 19 iunie 2021 orele 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎMPUTERNICIRE

            Subsemnatul/a ……………………………………….. , membru al Asociației „Composesoratul Poiana Sărată, posesor al C.I.(B.I.) seria……..Nr………………., CNP ………………………………………………….., împuternicesc prin prezenta pe ……………………………………., care se legitimează cu C.I.(B.I.) Seria……..Nr…………………., , CNP ……………………………………………..pentru a mă reprezenta, in toate drepturile mele oferite de statut, în Ședința Adunarii Generale, din data de …………………………

Semnătura…………………………

Data…………………………