Arhive lunare: aprilie 2023

Grup de Whatsapp pentru membrii composesori

Începând de astăzi am creat grupul de Whatsapp COMPOSESORATUL POIANA SARATA, pentru a crea o legatura mai stransa si mai rapida cu membrii composesori. Linkul acestui grup este:

https://chat.whatsapp.com/JF55LVxgp0QLntirZOFIC4

După ce veți adresa cererea de înscriere, se va face verificarea identității Dvs., apoi veți fi admis în grup. Ca urmare, vă rugăm să instalați aplicația Whatsapp și să vă înscrieți în grup.

Definitivare listă prezență și vot ședință CPS din 29 aprilie

În atenția membrilor composesori

Mulțumesc celor care au dat curs cererii de actualizare a datelor precum și celor care au trimis cereri de luare în evidență ca membrii composesori în urma actelor de moștenire legală/testamentară. Drept urmare, astăzi am definitivat lista actualizată pentru prezență și pentru votarea de la ședința de sâmbătă 29 aprilie, orice modificări/actualizări ulterioare datei de astăzi vor avea efect doar la ședința din anul următor.

Ședință Composesorat 29 aprilie 2023 orele 10.00

Model de împuternicire pentru cei care nu pot participa și doresc să împuternicească o altă persoană pentru reprezentare:

ÎMPUTERNICIRE

            Subsemnatul (a)………………………………………………., membru(ă) al(a) Composesoratului Poiana Sărată , domiciliat(ă) în localitatea…………………………………… Str……………………………………, Nr………, Bl…….., Sc………., Et………., Ap………  posesor al C.I.(B.I.) seria……..Nr…………………..,C.N.P……………………………………… împuternicesc prin prezenta pe…………………………………………., domiciliat în …………………………………………, Nr………, Bl…….., Sc………., Et………., Ap……… care se legitimează cu C.I.(B.I.) Seria …….Nr…………………….., C.N.P. ……………………………….., pentru a mă reprezenta la ședința Adunarii Generale a membrilor Composesoratului Poiana Sărată, din data de 29 aprilie 2023.

Numele si prenumele………………………………………………                Semnătura…………………………

Data…………………………

REPREZENTANTUL VA AVEA ASUPRA SA CARTEA DE IDENTITATE!

Sau puteți descărca împuternicirea în format editabil de la adresa:

https://www.poiana-sarata.ro/wp-content/uploads/IMPUTERNICIRE-pt.-Adunare-generala.doc