Arhive lunare: noiembrie 2020

Comunicat composesorat

 

COMUNICAT

Vă informăm că, din data de 14 septembrie 2020, Composesoratul Poiana Sărată, ca forma istorică asociativa a proprietarilor de păduri, pășuni și fânețe din Poiana Sărată, precum  și conducerea acestuia (Consiliul de administrație si Comisia de cenzori) au intrat în drepturi depline, prin hotărârea definitivă si irevocabilă a Judecatoriei Onesti.

În vederea pregătirii transpunerii  în fapt a Hotărârilor Adunării Generale din iulie 2020, s-a obținut cod fiscal pentru Composesorat și s-a deschis un cont bancar pentru acesta.

In ceea ce priveste fosta forma asociativa (veche), respectiv   Asociația ”Composesoratul Poiana Sărată”, sunt în derulare acțiunile care vor avea  ca finalitate îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale din iulie 2020, una dintre acestea fiind deschiderea procesului pentru numirea lichidatorului.

Presedinte, Sînel LĂZĂREL