Anunturi exploatare

 

LICITAȚIE MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR 4 DECEMBRIE 2019

 

 

 

LICITATIE MASA LEMNOASA PE PICIOR 6 NOIEMBRIE 2019, ORELE 10.00

 

 

LICITAȚIE VÂNZARE MASĂ LEMNOASĂ 17 SEPTEMBRIE 2019 ORELE 10.00

LICITATIE VANZARE MASA LEMNOASA 25 IULIE 2019 

Nr. 462 Data: 20 / 08 / 2018

A N U N Ț

 

Asociația “ Composesoratul Poiana Sărată“, cu sediul în satul Poiana Sărată, Nr.226, Comuna Oituz, Județul Bacău, anunță scoaterea la vânzare, prin procedura « licitație mixtă »  (licitație în plic închis, urmată de licitație cu strigare), a următoarelor cantități de masă lemnoasă:

a). 1691 m.c.(volum brut) masă lemnoasă pe picior (principale codru) din U.A.-14 B  Runc, conform APV Nr. 1068.

Prețul de pornire a licitației este de 250 lei/m.c., iar pasul de licitare este de 12,50 lei.

 

b). 1670 m.c.(volum brut) masă lemnoasă pe picior (principale codru) din U.A.-15% Runc, conform APV Nr. 1055.

Prețul de pornire a licitației este de 250 lei/m.c., iar pasul de licitare este de 12,50 lei.

 

c). 1656 m.c.(volum brut) masă lemnoasă pe picior (răritură) din U.A.-18 %  Haloș, conform APV Nr. 1071.

Prețul de pornire a licitației este de 160lei/m.c., iar pasul de licitare este de 8,00lei.

 

d). 1847 m.c.(volum brut) masă lemnoasă pe picior (răritură) din U.A.-120 A Brezaia, conform APV Nr. 1355221-BC- 23120030

Prețul de pornire a licitației este de 170 lei/m.c., iar pasul de licitare este de 8,50 lei.

 

Caietele de sarcini se pot achiziționa, contracost, de la sediul asociației, începând cu data de 21.08. 2018

 

Cererea pentru înscrierea la licitație și documentația pentru preselecție, prevăzută la pct. 8.1.1. din caietul de sarcini, se depun, la sediul  Asociației “ Composesoratul Poiana Sărată“,  până la 29.08. 2018, ora 19.00.

Ofertele agenților economici admiși la preselecție se vor depune la sediul asociației, în plic închis ștampilat, pentru fiecare cantitate în parte, până cel târziu la data de 02.09 2018, ora 19.00,  dată și oră de la care nu se mai primesc oferte.

 

Licitația mixtă se va desfășura, conform pct. 8.2. din caietul de sarcini, la sediul asociației, pe data de 03.09. 2018, începând cu ora 10.00.

 

 Relații suplimentare puteți obține, de la președintele asociației, la telefon 0740030391.

 

Președintele Asociației”Composesoratul Poiana Sărată “  

Sînel LĂZĂREL

 

 

A N U N Ţ

 

        Asociaţia “ Composesoratul Poiana Sărată“, cu sediul în satul Poiana Sărată, Nr.226, Comuna Oituz, Judeţul Bacău, anunţă scoaterea la vânzare a cantităţii de 406 m.c.(volum net) masă lemnoasă pe picior (principală), din UA 87 B Cătana, conform APV 1022 / 07 11 2017  şi a cantităţii de 207 m.c. ( volum net) masă lemnoasă pe picior (principală), din UA 87 C Coarnele, conform APV 1024 / 07 11 2017   prin procedura  selecţiei de oferte , care se va desfăşura la data de 19.12 2017, ora 10.30, la sediul asociaţiei.

 

        Caietul de sarcini se poate achiziţiona, contracost, iar  ofertele agenţilor economici interesaţi se vor depune în plic închis ştampilat, împreună cu documentele prevăzute în Caietul de sarcini, la sediul asociaţiei, până cel târziu la data de 18.12. 2017, ora 19.00,    dată şi oră de la care nu se mai primesc oferte.

 

        Preţul minim acceptat este de 140 lei /m.c., iar relaţii suplimentare puteţi obţine, de la preşedintele asociaţiei, la telefon 0740030391.

 

Preşedintele Asociaţiei”Composesoratul Poiana Sărată “  

Sînel LĂZĂREL

                                                                 Data: 05.12.  2017

 

 

A N U N Ţ

 

        Asociaţia “ Composesoratul Poiana Sărată“, cu sediul în satul Poiana Sărată, Nr.226, Comuna Oituz, Judeţul Bacău, anunţă scoaterea la vânzare a unei cantităţi de 764 m.c.(volum net) masă lemnoasă pe picior (rărituri), din UA 92 A % Coarnele, conform APV 1048 / 05 12 2017, prin procedura  selecţiei de oferte , care se va desfăşura la data de 19.12 2017, ora 10.00, la sediul asociaţiei.

 

        Caietul de sarcini se poate achiziţiona, contracost, iar  ofertele agenţilor economici interesaţi se vor depune în plic închis ştampilat, împreună cu documentele prevăzute în Caietul de sarcini, la sediul asociaţiei, până cel târziu la data de 18.12. 2017, ora 19.00,    dată şi oră de la care nu se mai primesc oferte.

 

        Preţul minim acceptat este de 125 lei /m.c., iar relaţii suplimentare puteţi obţine, de la preşedintele asociaţiei, la telefon 0740030391.

 

Preşedintele Asociaţiei”Composesoratul Poiana Sărată “  

Sînel LĂZĂREL

                                                                 Data: 05.12.  2017

 

 

A N U N Ţ

 

        Asociaţia “ Composesoratul Poiana Sărată“, cu sediul în satul Poiana Sărată, Nr.226, Comuna Oituz, Judeţul Bacău, anunţă scoaterea la vânzare a unei cantităţi de 323 m.c.(volum net) masă lemnoasă pe picior (principală), din UA 14 A  Măciucaşu, conform APV 1023 / 07 11. 2017, prin procedura  selecţiei de oferte , care se va desfăşura la data de 19.12 2017, ora 11.00, la sediul asociaţiei.

 

        Caietul de sarcini se poate achiziţiona, contracost, iar  ofertele agenţilor economici interesaţi se vor depune în plic închis ştampilat, împreună cu documentele prevăzute în Caietul de sarcini, la sediul asociaţiei, până cel târziu la data de 18.12. 2017, ora 19.00,    dată şi oră de la care nu se mai primesc oferte.

 

        Preţul minim acceptat este de 140 lei /m.c., iar relaţii suplimentare puteţi obţine, de la preşedintele asociaţiei, la telefon 0740030391.

 

Preşedintele Asociaţiei”Composesoratul Poiana Sărată “  

Sînel LĂZĂREL

                                                                 Data: 05.12.  2017

 

===================================================================================

 

A N U N Ţ

         Asociaţia “ Composesoratul Poiana Sărată“, cu sediul în şcoala din satul Poiana Sărată, Nr.226, Comuna Oituz, Judeţul Bacău, anunţă scoaterea la vânzare a unei cantităţi de 953 m.c.(volum net) masă lemnoasă pe picior (conservare), din UA 91 A % Coarnele (Fundul Casinului), conform APV 1043/02 11 2017, prin procedura de selecţie de oferte , care se va desfăşura la data de 17.11 2017, ora 10.00, la sediul asociaţiei.

 

        Caietul de sarcini se poate achiziţiona, contracost, iar  ofertele agenţilor economici interesaţi se vor depune în plic închis ştampilat, împreună cu documentele prevăzute în Caietul de sarcini, la sediul asociaţiei, până cel târziu la data de 16.11 2017, ora 17.00,    dată şi oră de la care nu se mai primesc oferte.

 

        Preţul minim acceptat este de 150 lei /m.c., iar relaţii suplimentare puteţi obţine, de la preşedintele asociaţiei, la telefon 0740030391.

 

Preşedintele Asociaţiei”Composesoratul Poiana Sărată “  

Sînel LĂZĂREL

                                                                 Data: 02.11  2017

 

 

A N U N Ț

         Asociația “ Composesoratul Poiana Sărată“, cu sediul în școala din satul Poiana Sărată, Nr.226, Comuna Oituz, Județul Bacău, anunță scoaterea la vânzare a unei cantități de 1985 m.c.(volum net) masă lemnoasă pe picior (principală), din UA 14B-Haloș, conform APV 1136284-BC-39, prin procedura de selecție de oferte , care se va desfășura la data de 18.05 2017, ora 10.00 , la sediul asociației.

Caietul de sarcini se poate achiziționa, contracost, iar  ofertele agenților economici interesați se vor depune în plic închis ștampilat,împreună cu documentele prevăzute în Caietul de sarcini, la sediul asociației, până cel târziu la data de 17.05 2017, ora 19.00,    dată și oră de la care nu se mai primesc oferte.

Prețul minim acceptat este de 150lei /m.c., iar relații suplimentare puteți obține, de la președintele asociației, la telefon 0740030391.

Președintele Asociației”Composesoratul Poiana Sărată “  

Sînel LĂZĂREL

Data: 06.05. 2017

===================================================================================

anunt 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSESORATUL POIANA SARATA

ANUNT SELECTIE DE OFERTE EXPLOATARE MASA LEMNOASA

Asociatia Composesoratul Poiana Sarata cu sediul in

Scoala Poiana Sarata anunta scoaterea la vanzare a unei

cantitati de 2018 m3 volum brut masa lemnoasa pe picior din UP III, UA 18

conform A.P.V. nr.865615-BC-39 prin organizarea in

data de 31.10.2015 orele 8.00 a procedurii de selectie de oferte ,

conditiile de participare precum si caietul de sarcini se pot

achizitiona contracost de la sediul Asociatiei.

Ofertele agentilor economici interesati se pot depune

in plic inchis stampilat , pana la data de 30.10.2015 la

sediul Asociatiei .

Mai multe relatii le gasiti la presedintele Asociatiei in

persoana domnului Bora Adrian , tel : 0741 16 24 44 ;

0234 323 625.

ANUNT SELECTIE DE OFERTE EXPLOATARE MASA LEMNOASA

Asociatia Composesoratul Poiana Sarata cu sediul in

Scoala Poiana Sarata anunta scoaterea la vanzare a unei

cantitati de 501 m3 volum brut masa lemnoasa pe picior din UP III, UA 18

conform A.P.V. nr.60SR (tipul taierii :secundara-raritura),  nr. SUMAL 851836 prin organizarea in

data de 22.08.2015 a procedurii de selectie de oferte ,

conditiile de participare precum si caietul de sarcini se pot

achizitiona contracost de la sediul Asociatiei.

Ofertele agentilor economici interesati se pot depune

in plic inchis stampilat , pana la data de 21.08.2015 la

sediul Asociatiei .

Mai multe relatii le gasiti la presedintele Asociatiei in

persoana domnului Bora Adrian , tel : 0741 16 24 44 ;

0234 323 625.

ANUNT

Asociatia Composesoratul Poiana Sarata cu sediul in

Scoala Poiana Sarata anunta scoaterea la vanzare a unei

cantitati de 3567 m3 volum brut masa lemnoasa pe picior

conform A.P.V. nr.838612- BC-39 prin organizarea in

data de 15.08.2015 a procedurii de selectie de oferte ,

conditiile de participare precum si caietul de sarcini se pot

achizitiona contracost de la sediul Asociatiei.

Ofertele agentilor economici interesati se pot depune

in plic inchis stampilat , pana la data de 14.08.2015 la

sediul Asociatiei .

Mai multe relatii le gasiti la presedintele Asociatiei in

persoana domnului Bora Adrian , tel : 0741 16 24 44 ;

0234 323 625.

================

ANUNŢ

Asociaţia Composesoratul Poiana Sarată cu sediul in Şcoala Poiana Sărată, com. Oituz, anunţă scoaterea la vânzare a masei lemnoase pe picior de 427 m igienizare din punctul Brezoaia.

Mai multe relaţii le gasiţi la Preşedintele Asociaţiei in persoana domnului Bora Adrian, tel: 0741 16 24 44 ,

fix :0234 323 625.

Data,14.07.2015

Cei interesati pot depune oferta cu plic sigilat la sediul Asociaţiei până la data de 31.07.2015.

Preşedinte,

Asociaţia Composesoratul Poiana Sarata

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5 iunie 2015 – Retrocedarea si intrarea in proprietatea composesoratului a suprafetei de 1206,51 ha

S-au semnat procesele verbale de punere in posesie a urmatoarelor suprafete:

 

Padure M.Casin 261.06,

Padure Oituz 945.45

TOTAL 1206,51 ha

Impreuna cu Pasunea Brezoaia  in suprafata de 371.56 ha, Composesoratul are pana acum retrocedata o suprafata totala de 1578,07 ha.

Fundu Casinului Zona cu probleme M. Casin Cu inspectorul silvic din SuceavaSemnare Proces verbal Casin Semnare acte 2 Semnare acte Presedinte contra inspector silvic Preluare composesorat Oituz

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.