Model împuternicire pentru Adunarea Generală a membrilor composesori

ÎMPUTERNICIRE

            Subsemnatul(a)………………………………………………., membru(ă) al(a) Asociației „Composesoratul Poiana Sărată, domiciliat(ă) în localitatea…………………………………… Str……………………………………, Nr………, Bl…….., Sc………., Et………., Ap………posesor al C.I.(B.I.) seria……..Nr…………………..,C.N.P……………………………………… împuternicesc prin prezenta pe…………………………………………., domiciliat în …………………………………………, Nr………, care se legitimează cu C.I.(B.I.) Seria …….Nr…………………….., C.N.P. ……………………………….., pentru a mă reprezenta, la ședința Adunarii Generale a Asociației “Composesoratul Poiana Sărată”, din data de ……………………………

Numele si prenumele………………………………………………                Semnătura…………………………

Data…………………………

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.