DISTRIBUIRE DIVIDENDE INCEPAND CU 28 MARTIE 2018

IN ATENTIA MEMBRILOR COMPOSESORI AI ASOCIATIEI „COMPOSESORATUL POIANA SARATA”

in cadrul sedintei din data de 24 martie 2018 s-au adoptat hotararile supuse dezbaterilor Adunarii Generale. In urma distribuirii profitului net realizat in anul 2017, suma neta aferenta dividendelor  pe fiecare hectar este de 262 RON. Pentru ridicarea sumei trebuie depusa o cerere, al carui model il regasiti mai jos. Exista un model de  cerere pentru membrii composesori (cei trecuti in Anexa 39) si un model pentru pentru  mostenitorii acestora, cerere care trebuie completata si semnata.

Persoanele care au deja dosare la composesorat (au ridicat dividende in anii anteriori si implicit au depus actul de identitate, certificatul de nastere, certificatul de mostenitor etc) nu mai trebuie sa depuna inca o data aceste acte, ci NUMAI DACA AU INTERVENIT SCHIMBARI (S-A SCHIMBAR CARTEA DE IDENTITATE, SCHIMBARI DE DOMICILIU, ETC.). Aceste persoane pot depune cererile de ridicare dividende si pe e-mail, folosind adresa ciprianhugianu@yahoo.com. Fiecare persoana care face solicitarea pe aceasta cale va proceda astfel: va completa cererea (la calculator sau de mana) si o va semna in original, o va scana color si o va trimite pe e-mailul de mai sus. Fiecare trimitere va primi un raspuns de confirmare a primirii e-mailului, pe care va rog sa il urmariti.

MODEL DE CERERE PENTRU MEMBRU COMPOSESOR

Către ,

Consiliul de administrație al Asociației „Composesoratul Poiana Sărată

          Subsemnatul(a),……………………………………………… domiciliat(ă)  în localitatea ………………………………………, județul…………………………  Strada …………………………………………. . Nr……., Bloc……., Etaj……….,Ap……….. ,legitimat cu B.I.(C.I.) seria………., Nr………………………..  CNP……………………………………….membru al Asociației “Composesoratul Poiana Sărată” ………………………. ……………………………………. vă rog să aprobați plata dividendelor ce mi se cuvin  din profitul net realizat de composesorat în anul 2017.

Îmi asum răspunderea pentru plata, către ANAF, a  contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) , precum și a altor obligații fiscale, conform prevederilor legale, pentru dividendele primite.

Doresc ca plata să mi se facă astfel:

 • în numerar, la sediul asociației, în care scop vă rog să-mi comunicați ziua și intervalul orar în care pot primi acești bani;
 • prin mandat poștal pe adresa ……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
 • prin virament pe numele……………………………………………….., B.I.(C.I). seria……, Nr………………………….. , CNP…………………………….., banca ………………………………………. sucursala……………………………………

cod IBAN……………………………………………….

         

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

 • cartea de identitate a subsemnatului;
 • certificatul de naștere.

 

Vă mulțumesc anticipat,

Numele și prenumele

Semnătura                                                                                       Data:

Date de contact:

Telefon:

E-mail:

 

MODEL DE CERERE PENTRU MOSTENITORI AI MEMBRILOR COMPOSESORI

Către ,

Consiliul de administrație al Asociației „Composesoratul Poiana Sărată

 

          Subsemnatul(a),……………………………………………… domiciliat(ă)  în localitatea ………………………………………, județul…………………………  Strada …………………………………………. . Nr……., Bloc……., Etaj……….,Ap……….. ,legitimat cu B.I.(C.I.) seria………., Nr………………………..  CNP……………………………………….moștenitor legal al defunctului  (defunctei) ………………………. ……………………………………. vă rog să aprobați plata dividendelor ce mi se cuvin  din profitul net realizat de composesorat în anul 2017

Îmi asum răspunderea pentru plata, către ANAF, a  contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) , precum și a altor obligații fiscale, conform prevederilor legale, pentru dividendele primite.

Doresc ca plata să mi se facă astfel:

 • în numerar, la sediul asociației, în care scop vă rog să-mi comunicați ziua și intervalul orar în care pot primi acești bani;
 • prin mandat poștal pe adresa ……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
 • prin virament pe numele……………………………………………….., B.I.(C.I). seria……, Nr………………………….. , CNP…………………………….., banca ………………………………………. sucursala……………………………………

cod IBAN……………………………………………….

         

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

 • cartea de identitate
 • certificatul de moștenire
 • certificatul de calitate de moștenitor (dacă nu s-a dezbătut moștenirea)

 

Vă mulțumesc anticipat,

Numele și prenumele

Semnătura                                                                                       Data:

Date de contact:

Telefon:

E-mail:

VA ROG CITITI CU ATENTIE MAI JOS  PENTRU A STI CE TIP DE CERERE TREBUIE SA DEPUNETI!

Pentru ca la completarea cererilor de dividende persoanele solicitante au intampinat unele probleme, doresc sa clarific deosebirea dinre notiunile de MEMBRII COMPOSESORI si MOSTENTORI AI MEMBRILOR COMPOSESORI.
A) Astfel, MEMBRII COMPOSESORI sunt acele persoane care detin drepturi composesorale in baza Anexei 39. Aceasta lista o gasiti aici:
https://www.poiana-sarata.ro/…/Registrul-drepturilor-compose…
B) De asemenea, sunt MEMBRII COMPOSESORI acele persoane care, in urma decesului unuia dintre persoanele de la punctul A, au dezbatut mostenirea (legala sau testamentara) si AU CUPRINS IN MASA SUCCESORALA DREPTURILE COMPOSESORALE.
C) MOSTENITORI AI MEMBRILOR COMPOSESORI sunt persoanele care, in urma decesului unui membru composesor prevazut la pct. A sau B, detin un Certificat de calitate de mostentor sau un Certificat de mostenitor (legal sau testamentar) dar care, din diferite motive, NU AU CUPRINS IN MASA SUCCESORALA DREPTURILE COMPOSESORALE MOSTENITE.

Prin urmare, persoanele prevazute la punctele A si B sunt MEMBRII COMPOSESORI si vor completa cererea de dividende cuvenita acestora.
Persoanele prevazute la punctul C SUNT MOSTENTORI AI MEMBRILOR COMPOSESORI si vor completa cererea de dividende cuvenita acestora.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.