Convocare Adunare Generala Composesorat

CONVOCATOR
Nr. 30   Data: 27.02.2018

             Președintele  Asociației „ Composesoratul Poiana Sărată “ convoacă Adunarea generală a membrilor săi, în ședință ordinară, în ziua de 17 martie 2018, ora 10.30, în locația Cantinei școlare (parohiale) din Poiana Sărată , cu următoarea

ORDINE DE ZI :

  1. Avizarea solicitărilor pentru obținerea calității de membrii composesori de către persoanele care au căpătat calitatea de moștenitori legali, în anul 2017, ca urmare a unor acte legale de moștenire (certificat de calitate de moștenitor sau certificat de moștenitor)
  2. 2. Aprobarea raportului privind activitățile Consiliului de administrație de la ultima adunare generală (21 ianuarie 2017) și până în prezent și a execuției  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
  3. 3. Aprobararea raportului Comisiei de cenzori pentru anul fiscal 2017
  4. Aprobarea repartizării profitului net obținut de composesorat în anul 2017 și a Tabelului cu dividendele cuvenite membrilor composesori pentru anul 2017
  5. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, a parchetelor (partizilor) și a cantităților de masă lemnoasă care vor fi scoase la vânzare în anul 2018 , precum și a propunerilor de investiții ale composesoratului
  6. Informare privind demersurile Consiliului de administrație pentru rezolvarea situației celor 14,336 ha de teren (pășune și pădure), rezultate ca diferență dintre suprafața validată și cea pusă în posesie în anul 2014
  7. Diverse.

Notă:

  • Membrii composesori se vor identifica pe baza C.I. (B.I). valabil, iar reprezentanții vor avea, în plus, împuternicire de reprezentare (nelegalizată) din partea celui pe care îl reprezintă;
  • În situația în care ședința din data de 17. 03 2018 nu va fi statutară datorită lipsei cvorumului, aceasta se va reprograma pentru data de 24.03 2018, ora 10.30, în aceeași locație și cu aceeași ordine de zi și se va considera statutară indiferent de numărul membrilor prezenți sau a drepturilor composesorale pe care aceștia le posedă.

 

Președintele  Asociației “Composesoratul -Poiana Sărată“

Sînel LĂZĂREL

 

https://flic.kr/p/GJxt81

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.