Ședință Composesorat 29 aprilie 2023 orele 10.00

Model de împuternicire pentru cei care nu pot participa și doresc să împuternicească o altă persoană pentru reprezentare:

ÎMPUTERNICIRE

            Subsemnatul (a)………………………………………………., membru(ă) al(a) Composesoratului Poiana Sărată , domiciliat(ă) în localitatea…………………………………… Str……………………………………, Nr………, Bl…….., Sc………., Et………., Ap………  posesor al C.I.(B.I.) seria……..Nr…………………..,C.N.P……………………………………… împuternicesc prin prezenta pe…………………………………………., domiciliat în …………………………………………, Nr………, Bl…….., Sc………., Et………., Ap……… care se legitimează cu C.I.(B.I.) Seria …….Nr…………………….., C.N.P. ……………………………….., pentru a mă reprezenta la ședința Adunarii Generale a membrilor Composesoratului Poiana Sărată, din data de 29 aprilie 2023.

Numele si prenumele………………………………………………                Semnătura…………………………

Data…………………………

REPREZENTANTUL VA AVEA ASUPRA SA CARTEA DE IDENTITATE!

Sau puteți descărca împuternicirea în format editabil de la adresa:

https://www.poiana-sarata.ro/wp-content/uploads/IMPUTERNICIRE-pt.-Adunare-generala.doc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.