Model împuternicire pentru adunarea generală a membrilor composesori

Puteți descărca modelul de împuternicire de la acest link:

https://www.poiana-sarata.ro/wp-content/uploads/IMPUTERNICIRE-pt.-Adunare-generala-1.docx

ÎMPUTERNICIRE

            Subsemnatul (a)………………………………………………., membru(ă) al(a) Composesoratului Poiana Sărată , domiciliat(ă) în localitatea…………………………………… Str……………………………………, Nr………, Bl…….., Sc………., Et………., Ap………  posesor al C.I.(B.I.) seria……..Nr…………………..,C.N.P……………………………………… împuternicesc prin prezenta pe…………………………………………., domiciliat în …………………………………………, Nr………, Bl…….., Sc………., Et………., Ap……… care se legitimează cu C.I.(B.I.) Seria …….Nr…………………….., C.N.P. ……………………………….., pentru a mă reprezenta la ședința Adunarii Generale a membrilor Composesoratului Poiana Sărată, din data de 27 aprilie 2024.

Numele si prenumele………………………………………………                Semnătura…………………………

Data…………………………

NOTE:

ATENȚIE LA COMPLETAREA CORECTĂ A AMBELOR CNP-URI, AL CELUI CARE ÎMPUTERNICEȘTE ȘI AL CELUI ÎMPUTERNICIT! ORICE GREȘEALĂ VA INVALIDA ÎMPUTERNICIREA!

REPREZENTANTUL VA AVEA ASUPRA SA CARTEA DE IDENTITATE ȘI RECOMANDABIL COPIE A C.I. A CELUI CARE I-A DAT ÎMPUTERNICIREA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.