Licitație masă lemnoasă pe picior

Nr. 462 Data: 20 / 08 / 2018  

A N U N Ț

 

Asociația “ Composesoratul Poiana Sărată“, cu sediul în satul Poiana Sărată, Nr.226, Comuna Oituz, Județul Bacău, anunță scoaterea la vânzare, prin procedura « licitație mixtă »  (licitație în plic închis, urmată de licitație cu strigare), a următoarelor cantități de masă lemnoasă:

a). 1691 m.c.(volum brut) masă lemnoasă pe picior (principale codru) din U.A.-14 B  Runc, conform APV Nr. 1068.

Prețul de pornire a licitației este de 250 lei/m.c., iar pasul de licitare este de 12,50 lei.

 

b). 1670 m.c.(volum brut) masă lemnoasă pe picior (principale codru) din U.A.-15% Runc, conform APV Nr. 1055.

Prețul de pornire a licitației este de 250 lei/m.c., iar pasul de licitare este de 12,50 lei.

 

c). 1656 m.c.(volum brut) masă lemnoasă pe picior (răritură) din U.A.-18 %  Haloș, conform APV Nr. 1071.

Prețul de pornire a licitației este de 160lei/m.c., iar pasul de licitare este de 8,00lei.

 

d). 1847 m.c.(volum brut) masă lemnoasă pe picior (răritură) din U.A.-120 A Brezaia, conform APV Nr. 1355221-BC- 23120030

Prețul de pornire a licitației este de 170 lei/m.c., iar pasul de licitare este de 8,50 lei.

 

Caietele de sarcini se pot achiziționa, contracost, de la sediul asociației, începând cu data de 21.08. 2018

 

Cererea pentru înscrierea la licitație și documentația pentru preselecție, prevăzută la pct. 8.1.1. din caietul de sarcini, se depun, la sediul  Asociației “ Composesoratul Poiana Sărată“,  până la 29.08. 2018, ora 19.00.

Ofertele agenților economici admiși la preselecție se vor depune la sediul asociației, în plic închis ștampilat, pentru fiecare cantitate în parte, până cel târziu la data de 02.09 2018, ora 19.00,  dată și oră de la care nu se mai primesc oferte.

 

Licitația mixtă se va desfășura, conform pct. 8.2. din caietul de sarcini, la sediul asociației, pe data de 03.09. 2018, începând cu ora 10.00.

 

 Relații suplimentare puteți obține, de la președintele asociației, la telefon 0740030391.

 

Președintele Asociației”Composesoratul Poiana Sărată “  

Sînel LĂZĂREL

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.