INFORMARE privind situatia proceselor civile în curs si a plângerilor penale împotriva composesoratului

A. PROCESE CIVILE

Nr. Crt.Continutul pe scurt al dosarului civil / penalStadiul actiunii
1.          Dosarul 2682/270/2021obligarea Direcției Silvice Bacău să încheie contract de pază și alte servicii silvice (inclusiv exploatare conform amenajamentului) cu Composesoratul Poiana Sărată La data de 24 mai 2021 am depus  la Judecătoria Onești cererea de chemare în judecată a Direcției Silvice Bacău, prin care aceasta să fie obligată să încheie un contract de pază și alte servicii silvice cu Composesoratul Poiana Sărată. Dosarul 2682/270/2021 s-a judecat pe fond, Hotarârea 637 din  26. APRILIE 2022 , fiindu-ne  comunicată pe 27 IULIE 2022 (dupa 3 luni  și după înaintarea unei cereri de urgentare a motivări sentinței ???!!!). Direcția Silvică are la dispoziție 30 de zile pentru un eventual apel De la depunerea cererii de chemare în judecată până la comunicarea hotărârii pe fond au trecut 14 LUNI! Astazi, 29 august 2022, au depus apel. Urmeaza sa depunem intampinare.  Apel declarat de D.S.Bc. la data de 29 aug.2022
2.Dosarul nr. 2869/270/2021eliberare titlu de proprietate pentru Composesoratul Poiana Sărată La data de 3 iunie 2021  am  depus la Judecătoria Onești (dosarul nr. 2869/270/2021) cererea de chemare în judecată a Comisiilor  locale  Oituz si M.Casin, precum  si a  Comisiei judeţene Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, pentru obligarea acestora la întocmirea  documentației in vederea  eliberarii titlului de proprietate pe numele Composesoratului Poiana Sărată. In acest dosar, la ultimul termen din 06.10.2021, procesul a fost suspendat până la soluționarea  definitivă a dosarului nr.3665/270/2021, prin care Prefectura Bacau a solicitat  anularea hotărârilor de validare emise de  Comisia judeţeană  Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.  Suspendat până la soluționarea  definitivă a dosarului nr.3665/270/2021
3.Dosarul 3665/270/2021Prefectura Bacău cere anularea  Hotărârilor Comisiei Județene de Fond Funciar de validare a terenurilor aparținând membrilor composesori și anularea PV de punere în posesie La data de 19 iulie, Prefectura Bacău prin prefectul Leonard Bulai, cheamă în judecată   Comisiile locale  Oituz si M.Casin pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, precum si  Composesoratul P.Sarata, pentru anularea Hotărârilor Comisiei Județene Bacău prin care membrilor composesori li s-au validat suprafețe în composesorat (dosarul 3665/270/2021). Dosarul a fost soluționat de judecătoria Onesti, pe 2 februarie 2022, prin emiterea Hotărârii 159/2022: ”Respinge plângerea formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Bacău, în calitate de preşedinte al Comisiei Judeţene pentru Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, în contradictoriu cu pârâţii Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de proprietate asupra Terenurilor Mânăstirea Caşin, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de proprietate asupra Terenurilor Oituz şi Composesoratul Poiana Sărată. Ia act că se vor solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. …” În 7 aprilie 2022 Prefectura a înaintat Apel.  Pe 2 august  2022 (după 4 LUNI !!!!) Tribunalul Bacău a solicitat Composesoratului Poiana Sarata depunerea întâmpinării la apelul  formulat de Prefectură, în termen de 15 zile (de la comunicare) Apelul a fost depus la data de 19 august 2022.  Asteptam să ni se comunice data primului termen in apel.  Apel

B. PROCESE/PLÂNGERI PENALE

Nr. Crt.Continutul pe scurt al dosarului civil/penalStadiul actiunii
1.Dosarul penal nr. 2232/P/2021 Plângere penală depusă de Munteanu Ion, în care “reclamă retrocedarea unor suprafețe de terenuri forestiere către persoane fizice și catre Parohia Poiana Sărată,  în dauna Composesoratului Poiana Sărată” si savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals. Dosarul a fost instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria Onesti. 17.02.2022 – Serviciul de Investigare a Criminaliatății Economice propune clasarea acțiunii penale –întrucât faptele cercetate nu există;02.03.2022 – Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești dispune clasarea cauzei,  întrucât faptele  nu există;28.04.2022 – Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău dispune respingerea ca neântemeiată a plângerii formulată de petentul Munteanu Ion, impotriva Ordonantei prim-procurorului de pe lângă Judecătoria Onești ; La data de 27.05.2022,  Dl Munteanu Ion  a inaintat  plângere la  Judecătoriei Onești, prin care solicită desființarea soluției cuprinse în Ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău; Primul termen este pe data de 12 septembrie a.c.  Fond la Judecatoria Onesti
2.Dosarul penal nr. 2530/P/2021 Plângere penală depusă de Garda Forestieră Suceava, în care “ se contestă calitatea legală de membri composesori (validați prin HCJ ) a unor persoane care au făcut parte din comitetul ad-hoc de reorganizare și autorizare a Composesoratului Poiana Sărată”, precum și ”corectitudinea suprafeței validate pe raza UAT Mânăstirea Cașin” S-a dat NUP (neinceperea urmaririi penale)  N-a  contestat la judecatorie solutia parchetului
3.Dosarul penal nr. 1679/P/2021 Plângere penală, formulată de Cârlan I. Adrian (membru al comisiei de cenzori a composesoratului),  “pentru infracțiunile de delapidare, abuz în serviciu, refuzul de a pune la dispoziție documente ale composesoratului” S-a dat NUP (neinceperea urmaririi penale)  N-a  contestat la judecatorie solutia parchetului
4.Dosarul penal nr. 1685/P/2021 Plângere penală, formulată de Cârlan I. Gheorghe, membru composesor, care “reclamă o infracțiune de abuz în serviciu săvârșită ca urmare a emiterii Deciziei nr. 258/2019 a Consiliului de Administrație al Asociației Composesoratul Poiana Sărată”. Dosarul este instrumentat de către Inspectoratul de Poliție Bacău, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Organul de cercetare penală a solicitat lichidatorului Sierra Quadrant SRL Bacău o serie de acte, acesta, la rândul său, solicitându-le Composesoratului Poiana Sărată, în calitatea sa de custode al actelor Asociației Composesoratul Poiana Sărată. S-a dat curs solicitării lichidatorului, eliberându-se copii ale actelor cerute, împreună și cu o sinteză care să aducă clarificări asupra cauzelor care au dus la adoptarea Deciziei 258/2019. In Decizia 258/2019 a  Consiliului de administratie se modifica (in minus) suprafata de teren pentru care a ridicat dividende Dl.Carlan I.Gheorghe, ca urmare a unei confuzii de nume; In HCJ mai exista o persoana cu acelasi nume – Carlan I.Gheorghe – care este unchiul său (decedat).  In curs de cercetare
            Document elaborat de Consiliul de administratie al Composesoratului Poiana Sarata, pentru informarea membrilor composesori.
            Presedinte Sînel Lăzărel
            Data: 29 august 2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.