Informare asupra hotărârilor luate de Adunarea Generală a membrilor composesori din 27 aprilie 2024

  1. S-a aprobat Raportul de activitate al Consiliului de Administrație de la ultima Adunare Generală (29 aprilie 2023) până în prezent;
  2. S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al CPS pe anul 2023;
  3. S-a aprobat raportul Comisiei de cenzori pentru anul fiscal 2023, descărcându-se de gestiune Consiliul de Administrație la 31 decembrie 2023;
  4. S-a aprobat proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
  5. -S-au aprobat  parchetele (partizile) și  cantitățile de masă lemnoasă care vor fi scoase la vânzare în anul 2024 ;
  6. S-a aprobat procentul alocat dividendelor din  profitul net obținut în anul 2019 și s-a luat o hotărâre asupra situației dividendelor neridicate aferente anilor 2015-2018, astfel:  dividendele aferente anului 2019 se vor acorda după 17 iunie a.c. ; dividendele vor putea fi acordate persoanelor  înscrise în Registrul Membrilor Composesori (prin validare de Comisia Județeană Bacău  sau, în cazul moștenitorilor, prin aprobarea cererii de înscriere în CPS) ; dividendele neridicate aferente  anilor 2015-2018 nu se vor mai acorda membrilor composesori și, conform statutului, ele devenind venit la bugetul composesoratului ;
  7. S-a dat citire informării privind stadiul procedurii de lichidare a Asociației “Composesoratul Poiana Sărată”: Direcția Silvică Bacău a acționat în instanță Asociația CPS pentru plata sumei aferentă pazei din perioada 01.04.-26.07.2021, termenul în respectivul dosar fiind 24.10.2024; lichidatorul ACPS face demersurile necesare pentru recuperarea sumei reprezentând compensația financiară acordată de stat în baza HG 447/2017 pentru perioada 01.01.2019-09.12.2019, Garda Financiară Suceava fiind notificată asupra obligației plății sumei respective, însă până acum nu s-a conformat obligației arătate mai sus;
  8. S-a dat citire informării privind situația proceselor civile aflate pe rolul instanțelor și a plângerilor penale împotriva composesoratului și stabilirea măsurilor care se impun; există un proces civil (dosar 2869/270/2021 -Judecătoria Onești) privind obligarea Comisiei Județene Bacău și a Comisiei Locale Oituz pentru  stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor să întocmească documentația pentru eliberarea titlului de proprietate asupra terenurilor Composesoratului Poiana Sărată (întreaga suprafață deținută de CPS înainte de naționalizare); există un proces penal deschis de Munteanu Ion care a constituit obiectul Dosarului 5026/270/2023 , având  ca obiect plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP); plângerea penală depusă în anul 2021 vizează săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, săvârşite de Comisia pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Oituz, fosta Asociaţie Composesoratul Poiana Sărată, Ocolul Silvic Oituz şi Primăria Oituz. Plângerea s-a reîntors, pentru completarea cercetării, la organul de urmărire penală.

Observații importante:

Cei care doresc, pot urmări desfășurarea proceselor pe portalul Judecătoriei Onești, folosind numerele de dosare arătate mai sus.

Până la data de începere a plății dividendelor, se va încărca pe saitul www.poiana-sarata.ro, pe pagina de facebook Made in Poiana Sarata si Composesoratul Poiana Sarata formularul de cerere de plata a dividendelor.

În vederea rezolvării eventualelor neconcordanțe în Registrul Membrilor Composesori, acesta va fi postat din timp într-o formă care să nu încalce reglementările GDPR iar eventualele neconcordanțe să fie rezolvate până la data începerii plății dividendelor.

Problemele privind neconcordanțe de nume, neidentificarea completă și corectă a membrilor composesori se vor rezolva doar de cei interesați prin solicitarea dosarului de validare de la Comisia Județeană pentru  stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău din cadrul Prefecturii Bacău, cf. art. 8 alin. 4 din statut.

Cererile de plată a dividendelor se vor putea completa doar de membrii composesori, ca urmare, în cazul în care sunt cazuri de membri composesori care au decedat, vă rugăm să faceți demersurile necesare pentru obținerea Certificatului de calitate de moștenitor/Certificatului de moștenitor (chiar dacă în acestea nu sunt cuprinse suprafețele din composesorat) și să le transmiteți pe adresa de e-mail la CPS în vederea luării în evidență.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.