Atentie la imputerniciri sedinta composesorat!

Pentru persoanele care vin la sedinta fiind imputernicite, ar fi bine ca pe langa imputernicire sa aveti si o copie a actului de identitate a persoanei care va imputerniceste, deoarece unii au schimbat acest act in ultimul timp si nu mai corespunde cu actul aflat in evidenta composesoratului.

Va multumum!

Un comentariu la „Atentie la imputerniciri sedinta composesorat!

 1. OUG Nr. 26 din 30 ianuarie 2000cu privire la asociaţii şi fundații

  ART. 60
  (1) În cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
  (2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociaţiei sau al fundaţiei.
  (3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin. (2), precum şi în cazul în care statutul asociaţiei sau al fundaţiei nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
  (4) În cazul în care asociaţia sau fundaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) -c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de comuna sau oraşul în a cărui rază teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local.
  (5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară

  ART. 56
  (1) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:
  a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
  b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
  c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
  d) când asociaţia a devenit insolvabilă;
  e) în cazul prevăzut la art. 14

  ART. 14
  Dacă asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu vor puteafi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respectiv

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.