Arhive categorii: Fără categorie

Convocarea Adunării Generale a Composesoratului Poiana Sărată pe data de 9 apilie 2022 ora 10.30, la Cantina Parohială Poiana Sărată

Convocarea Adunării Generale a Composesoratului Poiana Sărată pe data de 9 apilie 2022 ora 10.30, la Cantina Parohială Poiana Sărată
Convocatorul este atașat.
Pentru cei care au nevoie, găsiți modelul de împuternicire (maxim 5 împuterniciri pe reprezentant):
Format editabil:
Format pdf:
Descărcați împuternicirea, o completați și o semnați, o scanați și o trimiteți reprezentantului dumneavoastră online sau în format fizic, pe hârtie.
Deasemenea, conform art. 18 alin 10 din statut, ”Soțul poate reprezenta soția și invers, iar fiul/fiica majori poate reprezenta părintele fără împuternicire , fiind necesară doar dovada calității, pe baza certificatului de căsătorie, certificat naștere/căsătorie, dupa caz.”
Deci, în acest caz nu este nevoie de împuternicire, dar este necesară copia certificatului de căsătorie/naștere, după caz.
Vă rugăm ca, în măsura posibilităților, să vă prezentați la locul desfășurării ședinței cu cel puțin 30 de minute înainte de ora începerii acesteia, pentru a avea timp pentru formalitățile de efectuare a prezenței.

Procesul Composesoratului cu Prefectul Bacău câștigat pe fond

În atenția membrilor composesori
Astăzi s-a pronunțat sentința pe fond în procesul intentat Composesoratului de către Prefectul județului Bacău, sentință care dă dreptate composesoratului. Vom aștepta comunicarea și eventualul apel al Prefecturii:
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge plângerea formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Bacău, în calitate de preşedinte al Comisiei Judeţene pentru Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, în contradictoriu cu pârâţii Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de proprietate asupra Terenurilor Mânăstirea Caşin, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de proprietate asupra Terenurilor Oituz şi Composesoratul Poiana Sărată. Ia act că se vor solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria One?ti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 02.02.2022.

ÎNCERCARE DE RENAȚIONALIZARE A PĂDURILOR COMPOSESORATULUI POIANA SĂRATĂ !

ÎNCERCAREA DE RENAȚIONALIZARE A  PĂDURILOR  COMPOSESORATULUI POIANA SĂRATĂ (1600 HA)
patronată de Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău
După cum se știe, composesorii din Poiana Sărată nu au avut liniște de multă vreme; lovitura de grație, însă, se dorește a fi dată de Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău . Astfel, Comisia Județeană, emitentă a Hotărârilor între anii 2003-2008, prin care membrii composesori au fost validați cu suprafețe în composesorat, neputându-se da singură în judecată, cheamă în judecată Comisiile Locale Oituz și Mânăstirea Cașin (care nu au altă atribuție decât a face propuneri Comisiei Județene) și Composesoratul Poiana Sărată, entitate având personalitate juridică din martie 2020, deci care nu exista în perioada validărilor.
Scopul – ANULAREA HOTĂRÂRILOR COMISIEI JUDEȚENE DE VALIDARE A SUPRAFEȚELOR MEMBRILOR COMPOSESORI, adică RENAȚIONALIZAREA ACESTOR SUPRAFEȚE, REPETÂNDU-SE ACTUL DIN 1948.
Pe scurt, se spune în cererea de chemare în judecată (anexată) că sunt lovite de nulitate ”actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au deținut anterior în proprietate astfel de terenuri.” Deci, onorata Comisie consideră cartea funciară, act care atestă proprietatea tabulară a membrilor composesori, egală cu zero.
Va urma un proces foarte greu; ceea ce doresc să vă aduc aminte este că aceste păduri au fost PLĂTITE de strămoșii dumneavoastră care s-au constituit în acest composesorat , iar proprietatea tabulară este dovedită de cărți funciare aflate din data de 04 august a.c. la BCPI Onești, fiind transferate de la BCPI Târgu Secuiesc.

Comunicat lichidator Asociație Composesoratul Poiana Sărată

COMUNICAT

            Adunarea generală extraordinara a membrilor Asociației „Composesoratul Poiana Sărată “, întrunită statutar la cea de-a doua convocare, în ziua de 26 iunie 2021, ora 10:00,  în locația curtea Cantinei parohiale din Poiana Sărată , cu următoarea  ordine de zi :

1.    Informare privind rezultatul inventarierii in procedura de lichidare a Asociației „Composesoratul Poiana Sărată “ si deschiderea bilantului lichidarii;

2.    Informare cu privire la decizia lichidatorului de a semna pentru Asociatia „Composesoratul Poiana Sărată “Contract de pază pentru suprafața de 1.578,083 ha păduri, pășuni și pășuni împădurite ale membrilor composesori cu Directia Silvica Bacău, pe durata limitată. Prezentarea draftului contractului de paza.

 

La primul punct ” a luat act” cu observații despre rezultatul inventarului și situația financiară a Asociației

La al doilea punct, ”cu 434 de voturi împtrivă din 456 voturi prezente a respins solicitarea lichidatorului de a încheia un contract de pază cu Direcția Silvică Bacău pentru terenurile membrilor composesori care s-au aflat în administrarea Asociației.

Cu stima

Florin Dragomir

Asociat Coordonator

Lichidatorul Asociației Composesoratul Poiana Sărată, SIERRA QUADRANT SPRL, convoacă Adunarea generală extraordinară pe 19 iunie 2021 orele 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎMPUTERNICIRE

            Subsemnatul/a ……………………………………….. , membru al Asociației „Composesoratul Poiana Sărată, posesor al C.I.(B.I.) seria……..Nr………………., CNP ………………………………………………….., împuternicesc prin prezenta pe ……………………………………., care se legitimează cu C.I.(B.I.) Seria……..Nr…………………., , CNP ……………………………………………..pentru a mă reprezenta, in toate drepturile mele oferite de statut, în Ședința Adunarii Generale, din data de …………………………

Semnătura…………………………

Data…………………………

Sprijin pentru Asociația ”Sfântul Ilie – Poiana Sărată”

Dragi poienari,

Pentru cei care apreciați ce au făcut membrii Asociației ”Sfântul Ilie – Poiana Sărată” pentru satul nostru (și să ne gândim doar la munca depusă pentru demersurile pentru racordarea la gaz) vă rugăm ca, până la 25 mai 2021, să completați și să depuneți formularul 230 de mai jos, prin una din modalităție de depunere arătate de ANAF, pe care le regăsiți în fișierul atașat.

Vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră!

Racordare la gaze naturale

Dragi poienari,

Așa cum probabil mulți știți, apărând posibilitatea obținerii licenței de exploatare și respectiv a racordării satului la rețeaua de gaz (gratuit), ați fost invitați să depuneți cereri de racordare, chiar dacă veți dori sau nu racordarea efectivă a imobilului la rețea.

În acest scop, s-a creat pe facebook grupul ”Racordarea la gaze naturale Poiana Sărată” – https://www.facebook.com/groups/2889226647963107/.

Pe acest grup găsiți informațiile necesare completării cererii, cererea propriu-zisă și noua denumire a străzilor din sat și noile numere de case, date care trebuiesc trecute în cereri. În grup puteți intra dacă aveți cont pe facebook și pe baza unei invitații al unui memnbu al grupului.

Deoarece sunt persoane care nu au cont pe facebook sau au avut dificultăți la înscrierea pe grup, informatii suplimenare puteti obtine la telefonul D-lui Marian Petrescu, 0745070265.

Documentele completate se trimit pe adresa de e-mail asocatiasfantulileipoianasarata@yahoo.com